جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Assessment of Electrosurgery Burns in Cardiac Surgery
 
Trauma Monthly
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137960    1394/09/02   2015/11/23    
Audit on in-hospital mortality of trauma patients: EMS Management and Mismanagement
 
Trauma Monthly
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158994    1399/06/19   2020/09/09    
Acaricidial Effect of Foeniculum vulgare Essential Oil on Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، محمدحسین پورشب، جابر کریمی، حبیب عباسی پور و علی احدیت
چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31584    1394/02/22   2015/05/12    
Evaluation of total secondary metabolites and cytotoxic effect of Haplophyllum tuberculatum against 1321n cancer cell line
 
چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31127    1394/02/22   2015/05/12    
بررسی بوم شناختی رویشگاه های طبیعی چهر گونه بالنگو ایران
COMPARATIVE ECOLOGICAL STUDIES OF FOUR LALLEMANTIA (LAMIACEAE) SPECIES GROWING WILD IN IRAN
 اصغر کامرانی
چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10621    1394/02/22   2015/05/12    
ترکیب اسید چرب در فندقه های Lallemantia canescens
FATTY ACIDS PROFILE OF LALLEMANTIA CANESCENS NUTLETS
 مسعود تقی زاده، اصغر کامرانی
چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10622    1394/02/22   2015/05/12    
تاثیر روشهای مختلف ترکیبی خشک کردن روی زمان خشک شدن و خواص بیوشیمیایی نعناع
EFFECT OF VARIOUS COMBINED DRYING METHODS ON DRYING TIME AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF MENTHA PIPERITA
 داریوش طالعی، فاطمه روزدار،مجید عزیزی، عسکر غنی
چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10655    1395/02/23   2016/05/12    
تنوع مورفولوژیکی و اگرونومیکی در گیاه دارویی اندروگرافیس پانیکولاتا با استفاده از تجزیه کلاستر
MORPHOLOGICAL AND AGRONOMICAL DIVERSITY OF ANDROGRAPHIS PANICULATA ACCESSIONS USING CLUSTER ANALYSIS
 داریوش طالعی، Roozdar Fatemeh
چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10657    1394/02/23   2015/05/13    
کلرید کلسیم به عنوان تیماری موثر در عمر پس از برداشت قارچ خوراکی
CaCl2 as an effective treatment in postharvest life of button mushroom
 الهه باغی، سودابه سلمانی و اورنگ خادمی
هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10625    1394/02/23   2015/05/13    
بررسی برهمکنش تیمارهای ماوراصوت و کلریدکلسیم بر افزایش عمر پس از برداشت قارچ تکمه ای
Study the interaction between Ultrasound and CaCl2 treatments on increasing postharvest life of bottom mushroom
 پرنیان طالبی سیه سران، سمانه کاووسی و اورنگ خادمی
هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10626    1394/02/23   2015/05/13    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1125 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی