جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی اسلوب اجرایی در تصویرسازی کتاب کودک با موضوع دفاع مقدس
studying executive techniques coordination necessity in imaging of childrens books with the theme of sacred defense
 
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42745    1395/03/17   2016/06/06    
SURVEY OF ISLAMIC ART IN THE HOLY SHRINE OF GHASEM (AS) UREH IN THE DAMAVAND CITY OF TEHRAN PROVINCE
 عطیه یوزباشی.سیدنظام الدین امامی فر
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42805    1395/06/06   2016/08/27    
RECOGNIZING CRITERIA OF UNITY IN THE APPLIED AESTHETICS AND THEIR ORIGIN
 فرشته پور احمد- محسن مراثی
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42480    1395/05/01   2016/07/22    
INVESTIGATION OF AUDIENCE VIEWING ANGLE IN THE COLLECTION OF PROPOSED SECTION OF THE 3RD TEHRAN MURAL PAINTING BIENNIAL
 سیدنظام الدین امامی فر .یوسف رجبی
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42866    1395/01/01   2016/03/20    
A STUDY OF “TITLE” FUNCTION IN TRANSFERRING AND TURNING OF CONCEPT IN VISUAL CONCEPTUAL ART
 بهروز سهیلی اصفهانی - محسن مراثی
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43001    1395/10/16   2017/01/05    
بررسی رابطه بین نوع شخصیت با سبک های رهبری (مطالعه موردی: مدیران سازمان‌های دولتی استان بوشهر)
The Relationship between Personal Character Types with Leadership Style (Case Study: Managers of State Organizations in Bushehr Province
 عبدالرضا بیگی نیا، احسان رزمی نیا
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43271    1395/04/29   2016/07/19    
STUDY OF MENTAL IMAJERY IN THE PARABLE OF THE QURAN WITH EMPHASIS ON THE FUNCTION
  مرتضی افشاری
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54085    1395/09/04   2016/11/24    
Comparison of Iconography in Shahnameh Tahmasp and Haft Orang of Jami
  مرتضی افشاری ، امیر دست مردی
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54101    1395/10/10   2016/12/30    
تاثیر تکنولوژیهای ارتباطی بر سرمایه اجتماعی
INVESTIGATING THE IMPACT OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON SOCIAL CAPITAL
 امیر رستگار خالد
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84532    1396/08/24   2017/11/15    
تعیین وزن معیارهای موثر بر رضایت با ارزیابی مصنوعی فازی و الگوریتم ژنتیک (مورد مطالعه: وب سایت های سفر در ایران)
Determination of Effective Criteria Weight On Satisfaction with Fuzzy Synthetic Evaluation and Genetic Algorithm (Case Study: Travel Websites in Iran)
 ناصر یزدانی، حمید نایب پور
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64416    1396/02/10   2017/04/30    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1125 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی