جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مدل هایی از معادله دیراک با جرم وابسته به مکان و پتانسیل های حل پذیر در معادله شرودینگر
Models of Dirac equation with position-dependent effective mass and solvable potentials in the Schrodinger equation
 زهرا بخشی، دکتر حسین پناهی
هجدهمین کنفرانس بهاره فیزیک نظری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10706    1390/02/29   2011/05/19    
تک قطبی مغناطیسی دیراک، نوسانگر کوانتومی 4 بعدی و گروه دینامیکی ( U (1
Dirac magnetic monopole, 4-dimensional quantum oscillator and U(1) dynamical group
 
چهارمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10708    1392/11/02   2014/01/22    
نگرش دانشجویان دندانپزشکی راجع به روش ارزیابی عملکرد برای ارزشیابی درس ایمونولوژی عملی
Viewpoint of dentistry students about performance evaluation method for practical immunology
 فاطمه حاجی قاسمی
اولین همایش کشوری اموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام اموزشی: جشنواره فیلم های اموزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10711    1394/03/05   2015/05/26    
Fabrication of high power LiNi0.5Mn1.5O4 battery cathodes by nanostructuring of electrode materials
 محمد علی کیانی، محمدصفی رحمانی فر، Mohammad A. Kiani، Maher F. El-Kady، Richard B. Kaner، Mir F. Mousavi
RSC Advances
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10713    1394/02/03   2015/04/23    
بررسی و تحلیل نظریه حرکت توسطیه و قطعیه
The evaluation and analysis of the Mediating and Traversing Movement
 محمود صیدی، سید محمد موسوی
جاویدان خرد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10716    1393/11/11   2015/01/31    
بررسی و تحلیل نسبت خوداگاهی با مبانی متافیزیکی در فلسفه ابن سینا
Studying and Analyzing the Relationship between Self-Consciousness and Metaphysical Foundations in Avicennas Philosophy
 اسما اسحاقی نسب دریجانی، حسین زمانیها
جاویدان خرد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32080    1394/09/29   2015/12/20    
بررسی و نقد انتقادات شیخ احمد احسایی به «قاعده بسیطالحقیقة کل‌الاشیا» در حکمت متعالیه
Critical Investigation of the Shaykh Ahmad Ahs??s Critics to the Principle of Basit- al - Haqiqah (Indivisible Nature) in the Transcendental Philosophy
 محمود صیدی سید محمد موسوی
جاویدان خرد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43486    1395/09/01   2016/11/21    
پتانسیل های حل پذیر کامل در معادلات شرودینگر با جرم موثر وابسته به مکان
Exact solvable potentials in the schrodinger equations with posittion-dependent effective mass
 زهرا بخشی، ملیکا محسنی گویا
دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای ان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10719    1394/03/07   2015/05/28    
پیش اماده سازی با فعالیت ورزشی و حفاظت عصبی: مروری بر مکانیسم ها
Exercise Preconditioning and Neuroprotection: A Review of Mechanisms
 علی صمدی
علوم اعصاب شفای خاتم=The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10722    1393/11/20   2015/02/09    
The Effect of Mindfulness and Acceptance-Based Group Therapy on Decreasing Fear of Scrutiny by Others in Patients with Social Anxiety Disorder
 شیما ظهرابی ،محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
علوم اعصاب شفای خاتم=The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31433    1394/03/25   2015/06/15    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1133 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی