جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تربیت شهروندی درکشورهای مختلف :درس های اموختنی برای ایران
citizenship education in different countries:lessons learned for Iran
 محسن فرمهینی فراهانی، فرناز فرمهینی فراهانی
اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی وپژوهش دینی-غدیر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31770    1394/02/30   2015/05/20    
بررسی نقش مولفه های دینی عید نوروز در تقویت هویت ملی
 زاهد غفاری هشجین، ملیحه سالم
اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی وپژوهش دینی-غدیر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42461    1395/02/30   2016/05/19    
اولین گزارش عنکبوت Oxyopes lineatus (Aranea: Oxyopidae) شکارگر میینوز گوجه فرنگی از ایران
First report of the predatory spider, Oxyopes lineatus (Aranea: Oxyopidae) on Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) from Iran
 حبیب عباسی پورشوشتری، الهه رستمی، حسین مددی، جواد رفیع نژاد و حبیب عباسی پور
سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31773    1394/11/13   2016/02/02    
Multi-objective Design of Attribute C Control Chart: An Application of Differential Evolution Algorithm
 امیر حسین امیری، جعفریان، میرزا باغی
The 9th International Conference of Operations Research Society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31776    1395/02/08   2016/04/27    
Miniaturized sharp band-pass filter based on complementary electric-LC resonator
 سیده یلدا ترابی، غلامرضا داداش زاده، همایون عریضی
Applied Physics A: Materials Science and Processing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31777    1394/12/17   2016/03/07    
تعیین دما و زمان مطلوب ذخیره سازی زنثور پارازیتوییذ تخم ساقه خوار ررت و نیشکر، Telenomus busseolae Gahan در شرایط سردخ
Determination of optimum temperature and time for storage of egg parasitoid wasp of corn and sugarcane stem borer, Telenomus busseolae Gahan in cold conditions
 نجیبه دباغی، علیرضا عسکریان زاده و حبیب عباسی پور
هشتمین همایش ملی فن اوران نیشکر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31778    1394/11/28   2016/02/17    
مسیرهای میکرو ار ان ای های 21 و 206 و لت 7 درگیر در اثرات ضد عروق زایی فعالیت ورزشی تناوبی و هورمون درمانی در مدل سرطان پستان
MicroRNA-206, let-7a and microRNA-21 pathways involved in the anti-angiogenesis effects of the interval exercise training and hormone therapy in breast cancermonth
 امین عیسی نژاد، علی محمد علیزاده، صادق امانی شلمزاری، سعید خدایاری، حمید خدایاری، نجمه خجسته نژاد
Life Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31779    1394/01/01   2015/03/21    
Hesperetin, a citrus flavonoid, attenuates testicular damage in diabetic rats via inhibition of oxidative stress, inflammation, and apoptosis
 
Life Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85582    1397/06/03   2018/08/25    
اثر پیش تیمار بذر بر شاخصهای جوانه زنی و محتوی رنگدانههای فتوسنتزی و کارتنوییدی مرزه تابستانه تحت تنش شوری کلرید کلسیم
The effect of seed pre-treatment on germination indices and the content of photosynthetic and cartonoid pigtails under summer stress under salt stress of calcium chloride
 
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85667    1397/06/25   2018/09/16    
اثر کیتوسان بر شاخصهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچههای حاصل از بذور زوال یافته سویا
The effect of chitosan on morphological and biochemical indices of seedlings of soybean seed
 
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137432    1395/06/27   2016/09/17    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1134 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی