جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر اسیدامینه پرولین و امواج فراصوت بر کالوسزایی و جنینزایی بدنی از ریز نمونه میانگرهی ساقه در انگور رقم کندری
The effect of proline and ultrasound on callus induction and somatic embryogenesis from explants internode stem cultivar Kondori
 یوسف فرخزاد 1*، ایتاله رضایی 2، یاور شرفی 3 و ایمان روحالهی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42285    1395/06/24   2016/09/14    
جنین زایی بدنی و عوامل موثر بر ان، مطالعه ی موردی گیاه انگور
Factors affecting of somatic embryogenesis, the study of grape plant
 یوسففرخزاد 1*، ایتاله رضایی 2، یاور شرفی 3 و ایمان روح الهی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42286    1395/06/24   2016/09/14    
اثر محلول پاشی برگی گلوکز بر برخی صفات کیفی و رویشی توت فرنگی رقم کاماروسا
The effect of glucose foliar application on some characteristics quality and vegetative strawberry cultivar Camarosa
 مینا مولایی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42287    1395/06/24   2016/09/14    
اثر محلول پاشی برگی مونو پتاسیم فسفات بر برخی صفات کیفی و رویشی توت فرنگی رقم کاماروسا
The effect of Mono-potassium phosphate foliar application on some characteristics quality and vegetative strawberry cultivar Camarosa
 مینا مولایی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42288    1395/06/24   2016/09/14    
بررسی بیوانفورماتیکی ژن‌های خانواده‌ی عوامل رونویسی WRKY در گندم
In Silico Analysis of the WRKY Transcription Factors Gene Family in Wheat
 غفار خضری، زهرا سادات شبر،امیر محمد ناجی
فن اوری زیستی در کشاورزی- پژوهش کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42293    1394/12/01   2016/02/20    
On the Effect of Measurement Errors in Simultaneous Monitoring of Mean Vector and Covariance Matrix of Multivariate Processes
 
Transactions of the Institute of Measurement and Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42295    1396/12/22   2018/03/13    
کنترل سطحی وسیله پرنده
Lateral control of an Aerosonde facing tolerance in parameters and operation speed: performance robustness study
 
Transactions of the Institute of Measurement and Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85659    1397/07/18   2018/10/10    
طراحی کنترل بهینه سیستم های ابعاد وسیع خطی سینگولار با استفاده از رهیافت سلسله مراتبی
Optimal control of large-scale singular linear systems via hierarchical strategy
 
Transactions of the Institute of Measurement and Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85758    1397/07/25   2018/10/17    
بررسی تاثیر کلات اهن، سولفات اهن و اهن نانو بر برخی صفات فیزیولوژیکی هلو و شلیل در سیستم ریشه منقسم در بستر بدون خاک
Effect of Nano-iron, iron Chelate and iron sulfate on some vegetative traits of Peach and Nectarine grown in split root system under soilless condition.
 مهری سلیمی 7، سید جلال طباطبایی 2، یاور شرفی 9 و علیرضا رضازاده
چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42298    1395/06/17   2016/09/07    
بررسی تاثیر منابع مختلف اهن بر صفات زایشی هلو و شلیل در سیستم ریشه منقسم در بستر کشت بدون خاک
Effects of different sources of iron on Reproductive Traits in Peach and Nectarine grown in split root system under soilless condition.
 مهری سلیمی 7، سید جلال طباطبایی 2، یاور شرفی 9 و علیرضا رضازاده
چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42299    1395/06/17   2016/09/07    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1134 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی