جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Relay selection schemes for cooperative communications systems sensor networks
 صاحبدل- بخشی
Computer and Information Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42301    1390/02/02   2011/04/22    
PCA application in channel estimation in mimo-ofdm system
 ناصری- بخشی- صاحبدل- فلاحیان- احمدی
International Journal of Communications, Network and System Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42303    1390/02/02   2011/04/22    
an adaptive cooperative strategy for underlay mimo cognitive radio
 مازوچی-پورمینا- بخشی
ّّFrequenz
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42326    1394/04/04   2015/06/25    
the management of pilot symbols in mimo-ofdm systems by adding a feedback branch
 بخشی- صابونیها
ieee symposium on wireless technology and applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42334    1390/06/06   2011/08/28    
pca relar strategies for sensor networks and cooperative communications systems
 صاحبدل- بخشی- ناصری- مقدسی
international conference on business, engineering and industrial applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42335    1390/05/05   2011/07/27    
extension of adaptive angle doppler compensation in stap to increase homogeniety of data in airborne
 فلاح- بخشی
ieee international symposium on telecommunications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42336    1391/06/06   2012/08/27    
adaptive multiuser detection in ds/cdma systems using generalized regression neural networks
 رجب پور- رزازی- بخشی
Ieee network operations and management symposium
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42337    1391/04/04   2012/06/24    
بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف بادرنجبویه با استفاده از نشانگرSRAP
Evaluation of genetic diversity amoung Melissa officinalis accessions based on SRAP marker
 سعیده نوروزی 1، یاور شرفی 2، داریوش طالعی 3، امیرمحمد ناجی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42339    1395/03/03   2016/05/23    
بررسی اثر نانوذرات بر بیان ژن Nigella درگیر در مسیر بیوسنتز تیموکینون در گیاه سیاه دانه sativa L. (
Effect of nanoparticles treatment on Expression of gene (GPPS) involved in Thymoquinon biosynthesis pathway in nigella sativa L.
 میر محمد حسین کهیلا،امیر محمد ناجی، مهدی رهایی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42356    1395/03/01   2016/05/21    
بررسی فعالیت و بیان ژنهای فسفاتازی گندم تحت تنش فسفر در ارقام متحمل و حساس
Phosphatase activity and gene expression under phosphorus stress tolerant and sensetive varieties of wheat
 ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ ،ﻋﻠﻲ رﺿﺎ رﺿﺎزاده ، اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻣﻴﺪ رﺿﺎ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42367    1395/03/01   2016/05/21    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1135 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی