جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر ایجاد تصورات بر اضطراب و افسردگی و علایم حیاتی بیماران تحت همودیالیز
The effect of guided imagery on anxiety, depression and vital signs in patients on hemodialysis
 
Complementary Therapies in Clinical Practices
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85686    1397/08/03   2018/10/25    
تاثیر تای چی بر کیفیت زندگی سالمندان
The effect of Tai Chi on quality of life in male older people: A randomized controlled clinical tria
 
Complementary Therapies in Clinical Practices
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85687    1397/08/03   2018/10/25    
بررسی میزان حساسیت،ویژگی،نقطه برش و ارزش پیشگویی کننده البومین به عنوان یکی از پروتیین های منفی مرحله حاد گاو در کشتارگاه.
 غلامرضا قلمکاری،شهاب الدین صافی،ایرج سهرابی حقدوست، رضا صداقت
اسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی- دامپزشکی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 1517    1388/07/01   2009/09/23    
مطالعات تجربی نکروز قشر مخ ناشی از امپرولیوم در بز : یافته های بالینی
 رضا صداقت
کنگره سالیانه پاتولوژی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42228    1381/08/04   2002/10/26    
ایجاد پولیوانسفالومالاسی با امپرولیوم در بز: تغییرات پاتولوژیک دستگاه عصبی مرکزی
 رضا صداقت
کنگره سالیانه پاتولوژی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42229    1381/08/04   2002/10/26    
پیری و نظریه ریشه های ازاد
 رضا صداقت
کنگره سالیانه پاتولوژی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42230    1381/08/04   2002/10/26    
مروری بر نقش دستگاه ایمنی در اسیب نخاع شوکی
 رضا صداقت
دومین کنگره ضایعات نخاعی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42231    1381/12/06   2003/02/25    
مروری بر پیوند سلول های بنیادی رویانی در اسیب نخاع شوکی
 رضا صداقت
دومین کنگره ضایعات نخاعی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42232    1381/12/06   2003/02/25    
مروری بر ساز و کار های اسیب و ترمیم نخاع شوکی
 رضا صداقت
دومین کنگره ضایعات نخاعی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42233    1381/12/06   2003/02/25    
بررسی اثرات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک چسب سنتتیک پلی یورتان در خون بندی و التیام کبد متعاقب پارگی ها و برش های جراحی
 غلامرضا عابدی ، پژمان ناظم زمردی ، رضا صداقت ، نسرین شیخ
سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42235    1382/12/05   2004/02/24    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1136 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی