جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

میزان امادگی بیماران همودیالیزی در بلایا و فوریتها
Hemodialysis patients and disaster preparedenss
 5
همایش سالانه مدیریت سلامت در بلایا و فوریت ها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42553    1395/05/20   2016/08/10    
پتانسیل تحریک استخوانسازی عاج دمینرالیزه الوژنیک :مطالعه پایلوت
Osteopromotive property of allogenic demineralized dentin matrix:a pilot study
 Neema Bakhshalian,T Jalayer,HShahoon,BH Arjmand,HR Azimi
The Journal of the Western Society of Periodontology-Periodontal Abstracts
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42636    1393/06/19   2014/09/10    
بررسی خاصیت تشدید کنندگی استخوان سازی ماتریکس عاج دمینرالیزه
Osteopromotive property of allogenic demineralized dentin matrix: a pilot study
 نیمابخشعتیان تکتم جلایر حسین شاهون بهرام ارجمندی حمیدرضاعظیمی
The Journal of the Western Society of Periodontology-Periodontal Abstracts
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42481    1392/06/10   2013/09/01    
شار ریچی به عنوان خود ریختی های جبر لی بر روی گروه های لی همبند ساده سه بعدی
Ricci flow as automorphisms of the Lie algebra on simply connected three dimensional Lie groups
 H.Ghahremani-Gol, A. Razavi
8the Seminar on Geometry and Topology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42431    1394/09/26   2015/12/17    
مدار اشکارساز رادیویی بر اساس شکل دهی سیگنال
A 34 pJ/bit Area-Efficient ASK Demodulator Based on Switching Mode Signal Shaping
 مهدی لطفی نوایی، محسن جلالی، حامد ساجدی
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42422    1395/05/30   2016/08/20    
یک حمله انالیز توان تفاضلی روی روش مقاوم به حمله IOA با تاخیر وابسته به داده مبتنی بر وابستگی ذاتی زمان – مکانی داده
A DPA Attack on IOA Data-Dependent Delay Countermeasure Based on an Inherent Tempo-Spatial Data Dependency
 
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85663    1397/07/24   2018/10/16    
یک مدار مبدل سطح ولتاژ توان پایین و سرعت بالا
A Low-Power and High-Speed Voltage Level Shifter Based on a Regulated Cross-Coupled Pull-Up Network
 
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95832    1397/07/10   2018/10/02    
Gender-Related Differences in Heart Rate Variability of Epileptic Patients
 Soroor Behbahani, Nader Jafarnia Dabanloo, Ali Motie Nasrabadi, Antonio Dourado,
American Journal of Men’s Health
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42424    1394/12/25   2016/03/15    
Classification of ictal and seizure-free HRV signals with focus on lateralization of epilepsy
 Behbahani, Soroora; Dabanloo Nader Jafarniab, Motie Nasrabadi, Ali, Dourado Antoniod
Technology and Health Care
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42427    1394/10/25   2016/01/15    
Prediction of epileptic seizures based on heart rate variability
 Soroor Behbahania, Nader Jafarnia Dabanloob, Ali Motie Nasrabadic and Antonio Douradod
Technology and Health Care
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54103    1395/08/24   2016/11/14    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1137 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13337

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی