جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اولین گزارش کارسینوم سلول های کلیوی گاو در ایران
 شهاب الدین صافی، رضا صداقت، رضا قلمکاری،سید حامد شیرازی بهشتی ها
تحقیقات ازمایشگاهی دامپزشکی- دامپزشکی و ازمایشگاه سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 3379    1388/10/01   2009/12/22    
نگاه متاملانه به جایگاه فرهنگ در برنامه درسی نظام دانشگاهی ایران
Tinking View of Culture in the Iranian Universities Curriculum
 سولماز نورابادی
چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی- فرهنگ و برنامه درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42245    1395/06/10   2016/08/31    
ارزیابی اثر تنظیم کنندههای رشد بر برخی خصوصیات جوانهزنی، پارامترهای رشد و تحت تنش خشکی و شوری (Satureja hortensis L.) محتوی اب نسبی برگ مرزه
 سنجری، احمدی، امیدی
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42246    1395/06/11   2016/09/01    
ارزیابی تاثیر اسید بوریک بر خصوصیات جوانهزنی و شاخصهای رشد گیاه دارویی تحت تنش شوری (Silybum marianum L.) ماریتیغال
 ولی پور، سنجری، احمدی، امیدی
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42247    1395/06/11   2016/09/01    
تاثیر بیوپرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی و رشدی بذر گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری نمک کلریدسدیم
 موسوی، امیدی، سعیدی زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42248    1395/06/11   2016/09/01    
بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ، نیترات پتاسیم و کیتوزان بر شاخصهای جوانهزنی بذر استویا تحت تنش شوری (Stevia rebaudiana Bertoni.)
 عقیقی، امیدی، موسوی، مصنعی، عطایی، قاسم زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42249    1395/05/11   2016/08/01    
(Prosopis farcta) تاثیر خراش دهی و تسریع کننده ها بر شکست خواب و جوانه زنی بذر کهورک
 خسروی، امیدی، پژمان مهر
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42250    1395/05/11   2016/08/01    
تاثیر پیری کنترل شده بر شاخص های جوانه زنی
 مرادیان- ملکی فراهانی- رضازاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42402    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی تنوع ژنتیکی توده های بادرنجبویه ایرانی و خارجی (Melissa afficinalis L.) بوسیله مارکرهای پروتیینی
Evolution of genetic diversity in Iranian & Foreign Melissa accessions using proteins marker
 امیدرضا فرقانی اله ابادی، دکتر داریوش طالعی، مهدیه احمدیان یزدلی، امیرمحمد ناجی
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42405    1395/06/09   2016/08/30    
پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های منتخب گندم نان و بررسی اثر متقابل ژنوتیپو محیط AMMI با استفاده از روش
Grain yield stability of the selected bread wheat genotypes and investigating the genotype interaction in the environment using AMMI method
 سعید عمرانی،امیرمحمد ناجی،محسن اسماعیل زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42342    1395/06/09   2016/08/30    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1138 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی