جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Low variable rate stimulation strategy for cochlear implants using temporal cues and electrophysiological factors
 
Technology and Health Care
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95806    1397/04/08   2018/06/29    
A new approach for speech synthesis in cochlear implant systems based on electrophysiological factors
 
Technology and Health Care
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85272    1396/01/02   2017/03/22    
Analysis of heart rate variability as a predictor of mortality in cardiovascular patients of intensive care unit
 Mohammad Karimi Moridani , Seyed Kamaledin Setarehdan , Ali Motie Nasrabadi , Esmaeil Hajinasrollah
Biocybernetics and Biomedical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42429    1394/09/24   2015/12/15    
نقش انجمن های علمی در استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران، مطالعه موردی ..
 مهدیه رهنمای باغسرخ
همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42441    1394/08/24   2015/11/15    
نقش تحزب در استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران
 افسانه کاظمی، زاهد غفاری هشجین
همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42442    1394/08/24   2015/11/15    
فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان فرهنگ متعالی و نقش ان در جنبش حزب الله لبنان
 زهرا حیدری
دومین همایش بین ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر فرهنگ
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42443    1395/02/27   2016/05/16    
واکاوی و بازپژوهی نقادان روایات جعلی مِطلاقیت امام حسن(ع)
Critical analysis and reinvestigation of fabrication narrations about more divorce of Imam Hassan
 رسول محمدجعفری،علینقی لزگی
حدیث پژوهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42596    1395/06/31   2016/09/21    
جایگاه حدیث در تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث والقران
The position of hadith in commentary Explanation of the agreement between the Hadith and the Quran
 حسین محققی، رسول محمدجعفری، اصغر هادوی
حدیث پژوهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84930    1396/12/22   2018/03/13    
مطالعه تحلیلی سیر پژوهش های غربی در حدیث امامیه
Analytical Study of THe Trend of Western Researches of Imami Hadith
 
حدیث پژوهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85400    1397/06/17   2018/09/08    
مدل مارکوف پنهان مشروط به ناهمگنی واریانس
Hidden Markov mixture autoregressive conditional heteroscedastic model
 N. alemohammad, S.Rezakhah and S. H. Alizadeh
8th world congress in probability and statistics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42450    1391/04/19   2012/07/09    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1138 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی