جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

کنترل سیستم چهارپره با استفاده از کنترل کننده پسگام هوشمند با وجود عدم قطعیت در جرم
 همایون دادگرنژاد، حامد دادگرنژاد، محمدحسین کاظمی
کنفرانس بین المللی مهندسی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42261    1395/03/12   2016/06/01    
An energy detection-based algorithm for cooperative spectrum sensing in Rayleigh fading channel
 حمیدرضا بخشی، خیامیان
18th International Conferenceon Information Engineering and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42264    1395/05/14   2016/08/04    
تست سمیت شیمیایی یک نوروتوکسین....پارامسییم کوداتم
Test of chemical toxicity of a neurotoxin...Paramecium caudatum
 
17th international and Iranian congress of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42265    1395/06/02   2016/08/23    
تعیین نقشه اپیتوپهای ناپیوسته بخشFc مولکول IgG انسان با تکنیک ایمونولوژی کامپیوتری
MAPPING OF IMMUNOGENIC DISCONTINUOUS EPITOPES ON HUMAN IGG FC REGION BY COMPUTATIONAL IMMUNOLOGY
 
17th international and Iranian congress of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42419    1395/06/02   2016/08/23    
حل معادلات دیفرانسیل تاخیری یک مدل سرطان با روش گام ها و RKF45 و RKF78
Solving delayed differential equations of a cancer model by RKF45 AND RKF78
 فاطمه علیرضایی و سید حجت اله مومنی ماسوله
چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42268    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد کلزا
diversity and the relationship between yield and yield components of rapeseed
 ارشدی-فتوکیان-امیری اوغان-علیزاده
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42270    1395/06/09   2016/08/30    
ارزیابی اثر کشت مخلوط بر روی عملکرد کمی و کیفی رازیانه
Assess the effect of intercropping on yield and quality of fennel
 رضاپور-امینی-پوریوسف-فتوکیان
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42271    1395/06/09   2016/08/30    
نتایج انالیز اسانس دو گونه اویشن تحت تاثیر تیمار کود زیستی و مدیریت ابی
The results of analysis of Essential oil on two Thyme treated with bio-fertilizer and water managment
 امینی-حبیبی-فتوکیان-فلاح
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42272    1395/06/09   2016/08/30    
تاثیرات ازتوباکتر بر وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی در دو گونه اویشن زراعی و وحشی در شرایط گلخانه
The effects of Azotobacter on two species of Thyme fresh and dry weight of root and shoot in
 قبادیها-فتوکیان-حبیبی-پورامینی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42273    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی اثر کود شیمیایی و کودهای الی بر گلدهی و رشد بنه
 اعظم فعلی- سعیده ملکی فراهانی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42398    1395/06/09   2016/08/30    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1167 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی