جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

حل پتاسیل تغییر شکل یافته وود-ساکسون با مولد شبه-هرمیتی-اتا
Solving the Deformed Woods–Saxon Potential with ? -Pseudo-hermetic Generator
 
Arabian Journal for Science and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158742    1400/05/26   2021/08/17    
یک مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی برای تصمیمات مدیریت پروژه با در نظر گرفتن کیفیت و هزینه های جریمه و پاداش قراردادی در یک شبکه پروژه
A Fuzzy Multi-objective Mathematical Programming Model for Project Management Decisions Considering Quality and Contractual Reward and Penalty Costs in a Project Network
 
Arabian Journal for Science and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137830    1399/05/13   2020/08/03    
مدل تصمیم‌گیری چند معیاره با مجموعه‌های فازی شهودی ارزش گذاری شده بازه ای برای ارزیابی استراتژی‌های فناوری دیجیتال در بیماری همه‌گیر کووید-19 در شرایط عدم قطعیت
A multi-criteria decision-making model with interval-valued intuitionistic fuzzy sets for evaluating digital technology strategies
 
Arabian Journal for Science and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169778    1401/05/04   2022/07/26    
A New Optimization Model for Project Portfolio Selection Under Interval-Valued Fuzzy Environment
 وحید محققی، سید میثم موسوی، بهنام وحدانی
Arabian Journal for Science and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31172    1394/04/22   2015/07/13    
A high performing meta-heuristic for training support vector regression in performance forecasting of supply chain
 بهنام وحدانی، فرزاد رضوی، سید میثم موسوی
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31173    1394/05/18   2015/08/09    
A new multi-criteria weighting and ranking model for group decision-making analysis based on interval-valued hesitant fuzzy
 حسین گیتی نورد، سید میثم موسوی، بهنام وحدانی
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31186    1394/03/15   2015/06/05    
انتخاب و بهینه سازی سبد پروژه های پایدار با در نظر گرفتن تصمیمات برون سپاری، گزینه های تامین مالی و تخصیص کارکنان تحت شرایط عدم قطعیت فازی نوع2 بازه ای
Sustainable project portfolio selection and optimization with considerations of outsourcing decisions, financing options and staff assignment under interval type-2 fuzzy uncertainty
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169788    1401/01/09   2022/03/29    
یک رویکرد فازی نوع 2 بازه ای خلاقانه برای ارزیابی جریان نقدینگی چند پروژه ای با در نظر گرفتن تودیم و زنجیره بحرانی با کاربردی در بخش انرژی
An innovative interval type-2 fuzzy approach for multi-scenario multi-project cash flow evaluation considering TODIM and critical chain with an application to energy sector
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137832    1399/04/02   2020/06/22    
تصمیم گروهی برای ارزیابی برونسپاری برای سیستم های اطلاعاتی با بهره گیری از مدلسازی فازی تردیدی بازه ای
Group decision on the evaluation of outsourcing for information systems employing interval-valued hesitant fuzzy modelling
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137833    1399/04/05   2020/06/25    
یک رویکرد نسبت توافقی احتمالی-فازی جدید برای مساله انتخاب تامین کننده سبز با اطلاعات اماری امکانی با ارزش بازه ای
A new fuzzy-stochastic compromise ratio approach for green supplier selection problem with interval-valued possibilistic statistical information
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158793    1400/02/20   2021/05/10    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1167 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی