جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

چراغ راهنمای هوشمند
Intelligent Traffic Light
 امین اله مه ابادی
CSI Journal on Computer Science and Engineering- علوم و مهندسی کامپیوتر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7575    1389/10/01   2010/12/22    
Reliable License Plate Recognition
 امین اله مه ابادی، اکبر رنجبر
CSI Journal on Computer Science and Engineering- علوم و مهندسی کامپیوتر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7920    1392/06/01   2013/08/23    
اثر تنش خشکی اخر فصل بر شاخص های جوانه زنی بذر و رنگیزه های فتوسنتزی ژنوتیپ های پایه مادری گلرنگ
 فرشته ازاد بخت، خدیجه احمدی، حشمت امیدی
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64424    1396/09/04   2017/11/25    
اثرکاربرد اتفن و زمان برداشت بر عملکرد، ریزش و درصد روغن دانه کلزا
The effect of ethenfen and harvest time on yield, oil yield and percentage of rapeseed oil  
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85336    1397/10/17   2019/01/07    
اثر تنش خشکی اخر فصل بر شاخص های جوانه زنی بذر و رنگیزههای فتوسنتزی ژنوتیپهای پایه مادری گلرنگ ) Carthamus tinctrorius L.
Effect of Drought Stress on Seed Germination Indices and Photosynthetic Pigments in Matricaria Sativum (Carthamus tinctrorius L.) Genotypes.
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85497    1395/12/02   2017/02/20    
امنیت در کانال تداخلی شناختی در حضور پاره ای حالت کانال
On the secrecy of the cognitive interference channel with partial channel states
 حمید غنی زاده بافقی، بابک سیف، مهتاب میرمحسنی، محمدرضا عارف
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43217    1395/05/13   2016/08/03    
Infrasound Source Identification Based on Spectral Moment Features
 Zahra Madankan, Noushin Riahi, Akbar Ranjbar
International Journal of Intelligent Information Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43111    1395/02/07   2016/04/26    
تاثیر مدلسازی دینامیکی بار بر پایداری شبکه و تخمین پاراامترهای مدل دینامیکی انتخابی با فیلتر کالمن
 عارف درودی - هانیه نوری
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84910    1396/12/15   2018/03/06    
بررسی چهارساله تکنیک جدید محافظت از عصب فک پایین متعاقب نصب ایمپلنت
4years evaluation of new technique for pereservationof IAC
 حسین شاهون
15th international congress of iranian society of oral and maxillofacial surgeons
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43113    1395/11/20   2017/02/08    
تطبیق وجود از دیدگاه فارابی و هایدگر و دلالت های ان در تعلیم و تربیت
 محمدحسن میرزامحمدی
علوم تربیتی - علوم تربیتی و روانشناسی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43114    1395/11/25   2017/02/13    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1178 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی