جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

backhtin,s readind of the salt knife,s house no.5 by kurt van gut jounier
 
International Academic Journal of Humanities
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85090    1396/10/21   2018/01/11    
electronic payment systems evaluation :a case study in iran
 مصطفی قاضی زاده، شیوا ذکایی.سید بابک ابراهیمی
Information Management And Business Review
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6309    1391/01/10   2012/03/29    
اثر عناصر..... بر گامت های گیلاس
Effects of heavy metals on male gametes of sweet cherry
 یاور شرفی و سیده فرحناز طالبی
Caryologia: Giornale di Citologia, Citosistematica, e Citogenetica
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43542    1396/02/28   2017/05/18    
پلی پلوییدی در گل مکزیکی
Effect of Different Antimitotic Agents on Polyploid Induction of Anise hyssop (Agastache foeniculum L
 سیده فرحناز طالبی، سحرخیز، کرمانی، یاور شرفی ،ریوف فرد
Caryologia: Giornale di Citologia, Citosistematica, e Citogenetica
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43543    1396/02/28   2017/05/18    
Dielectric Structure with Periodic Strips for Increasing Radiation Power of Photoconductive Antennas: Theoretical Analysis
 محمدرضا خورشیدی، غلامرضا داداش زاده
Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43087    1395/11/07   2017/01/26    
الگوی پروتیین ناشی از استرس شوری مرتبط با شاخص های جوانه زنی در بادرنجبویه
Salt-Stress Induced Protein Pattern Related to Seed Germination Indices in Lemon Balm
 رقیه دهقانی، داریوش طالعی، طیبه رجبیان، عذرا صبورا
Journal of Agricultural Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64346    1396/09/24   2017/12/15    
مقایسه روشهای مختلف استخراج DNA برگ Ziziphus spina-christi با استفاده از مارکر RAPD و ISSR
Comparative Different DNA Isolation Protocols from Ziziphus spina-christi (L.) Leaves through RAPD and ISSR Markers
 داریوش طالعی، فاطمه بینا، ذبیح اله زمانی، وحیده ناظری
Journal of Agricultural Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32018    1395/02/24   2016/05/13    
گزینه های سیاسی برای کاهش تقارن در جمع اوری صندوق های بیمه درمانی
Policy Options to Reduce Fragmentation in the Pooling of Health Insurance Funds in Iran
 Mohammad Bazyar, Arash Rashidian1*, Sumit Kane, Mohammad Reza Vaez Mahdavi, Ali Akbari Sari, Leila Doshmangir
International Journal of Health Policy and Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84579    1394/11/22   2016/02/11    
انتخاب های سیاستی برای کاهش تکه تکه شدن منابع بیمه ای در ایران
Policy Options to Reduce Fragmentation in the Pooling of Health Insurance Funds in Iran
 Mohammad Bazyar1, Arash Rashidian1*, Sumit Kane2, Mohammad Reza Vaez Mahdavi3, Ali Akbari Sari1, Leila Doshmangir4
International Journal of Health Policy and Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43092    1394/11/22   2016/02/11    
A new LPV modeling approach using PCA-based parameter set mapping to design a PSS
 Mohammad Bagher Abolhasani Jabali, Mohammad Hosein Kazemi
Journal of Advanced Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43093    1395/10/12   2017/01/01    
اولین صفحه...11811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1185 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی