جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی دولتی ایران در حوزه‌های وابسته به سیستم‌های خبره
Evaluation of Research Productivity of Iranian Universities, and Research In-stitutes in the Expert Systems and its Related Fields
 
پژوهشنامه علم سنجی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137537    1398/12/19   2020/03/09    
سنجش و ارزیابی بهره وری علمی پژوهشگران حوزه علوم شناختی در ایران و جهان
Evaluation of Scientific Productivity of Researchers in Cognitive Sciences in Iran and Globe
 
پژوهشنامه علم سنجی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137747    1399/03/12   2020/06/01    
شناسایی مهم‌ترین مدل‌ها و شاخص‌ها در ارزیابی علم و فناوری در شرکت‌های دانش‌‌بنیان ایران
Identification of the most important models and indicators in the evaluation of science and technology in Iranian knowledge companies
 
پژوهشنامه علم سنجی
Endnote  XML  Paper ID : 116773    1397/12/28   2019/03/19    
سنجش، ارزیابی و تبیین محرکها و موانع تجاری سازی علم و فناوری در دانشگاه
 
پژوهشنامه علم سنجی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137129    1398/02/17   2019/05/07    
تحلیل و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقالات علمی ـ پژوهشی هنر، مبتنی بر نظریه هنجارها و ضدهنجارهای علم
Analysis and Development of Indicators to Assess the Quality of Scientific Articles on Art Based Norms and Counter-Norms in Science’’
 
پژوهشنامه علم سنجی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116942    1397/02/08   2018/04/28    
اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: یک مطالعه علم‌سنجی
A scientometric study of data sharing literature
 
پژوهشنامه علم سنجی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106080    1397/04/19   2018/07/10    
ارزیابی همکاری‌های علمی پژوهشگران ایران در حوزه علم و فناوری میکروالکترونیک در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی سالهای 2000-2017
Evaluation of Scientific Collaboration of Iranian Researchers in the Field of Microelectronics Science and Technology in the Scopus Database in 2000-2017
 
پژوهشنامه علم سنجی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137861    1399/07/23   2020/10/14    
تحلیل انتقادی نظریه «اثر متیو» با قوانین موجود در علم فیزیک با رویکرد جامعه‌شناسی علم
Critical analysis of “Matthew Impact”s theory with Physics Science laws with Sociology of Science approach
 
پژوهشنامه علم سنجی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158297    1399/09/30   2020/12/20    
شناسایی و تبیین ساختار و رویکرد موجود در شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری حوزه مهندسی در ایران و کشورهای منتخب
Identifying and exploring the structure and approach in the indicators of science and technology evaluation in engineering in Iran and selected countries
 
پژوهشنامه علم سنجی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158305    1399/10/14   2021/01/03    
شناسایی مولفه‌های تحلیل اطلاعات در نظام‌های بازیابی، بر اساس فنون مصورسازی اطلاعات در علم‌سنجی: مرور نظام‌مند
Identifying the information analysis components in retrieval systems, using visualization techniques of Scientometrics: a systematical review
 
پژوهشنامه علم سنجی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158308    1399/03/31   2020/06/20    
اولین صفحه...11811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1186 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی