جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی میزان تاثیرگذاری سیستم های اطلاعاتی بر کارافرینی سازمانی
 احمد سرداری، مریم عمرانی -شهاب شمعی زاده
managment and humanities
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43328    1395/06/28   2016/09/18    
بازنمایی اسلام در رمان انگلیسی بعد از یازده سپتامبر
Representation of Islam in Post 9/11 English Novels
 ابوالفضل خادمی(دانشگاه شاهد)، دکتر علیرضا انوشیروانی (دانشگاه شیراز)
Research Journal of Language,literature and Humanities
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43329    1394/05/21   2015/08/12    
یک منطق با قابلیت تنظیم توان-کارایی و با بلوکهای سازنده شبه دینامیکی تنظیم پذیر و سازگار با فناوری سی ماس
A power-performance tunable logic with adjustable threshold pseudo-dynamic building blocks and CMOS compatibility
 هانیه غفاری شاد، ناصر محمد زاده و محمد باقر غزنوی قوشچی
International Journal of Circuit Theory and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84763    1396/11/03   2018/01/23    
روند طراحی فیزیکی برای معماریهای همسایه نزدیک دو بعدی
Quantum circuit physical design flow for 2D nearest-neighbor architectures
 عظیم فرقدان و ناصر محمدزاده
International Journal of Circuit Theory and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43905    1396/04/10   2017/07/01    
تبیین و تحلیل شکاف نظریه و عمل در اموزش و یادگیری مداوم در نظام اموزش عالی
Explaining and Analyzing the Gap between Theory and Practice in Continuous Education and Learning in Higher Education
 سولماز نورابادی
هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران؛ فلسفه اموزش و یادگیری مداوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43332    1395/12/04   2017/02/22    
Single Trial Estimation of Peak Latency and Amplitude of Multiple Correlated ERP Components
  Mojtaba Ranjbar,Mohammad Mikaeili,Anahita Khorrami Banaraki
Journal of Medical and Biological Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54112    1396/05/02   2017/07/24    
انگیزه و استراتژی های یادگیری دانشجویان پزشکی در دانشگاه شاهد
Medical students motivation and study strategies in shahed university
 زهراجوهری-فریبا حقانی - سپیده جمشیدیان-اشرف پیراسته
first international conference on medical education
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43338    1391/01/15   2012/04/03    
A Self-starting Control Chart for Monitoring Binary Response Profiles
 Khosravi, P., Amiri, A.
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43339    1395/12/04   2017/02/22    
طراحی اقتصادی نمودار کنترل ماکسیممِ میانگین و انحراف مجذور میانگین متحرک موزون نمایی با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
 احمدی، دریاباری، امیری، ا.
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43340    1395/12/04   2017/02/22    
یک مدل ریاضی توسعه‌یافته جدید برای انتخاب پورتفولیو پروژه‌ها با در نظر گرفتن قابلیت شکست پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری مجدد
 فرشاد بویری، سید میثم موسوی
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43348    1395/12/04   2017/02/22    
اولین صفحه...11811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1187 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی