جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Shortcomings of Evaluation Worksheets for Scientific Art Articles in Iran Based on Mertons Science Norms
 غلامرضا حسنی- محسن مراثی- حمزه علی نور محمدی
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84965    1396/12/10   2018/03/01    
Recognizing the Capability of National and Traditional Images in Identifying the Packaging of Products for Export (Case Study: Iranian Edible Export)
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84966    1397/01/12   2018/04/01    
The Nature of Time in Multimedia Installations (With Emphasis on the Works of Doug Aitken and Ilya Kabakov)
 راضیه مختاری دهکردی- احمد نادعلیان- محسن مراثی
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84968    1397/01/12   2018/04/01    
The Study of Meanings of Motifs on Artifacts Discovered from Archeological Sites of Gilan Province and their Classification based on Dumézil’s Trifunctional Model
 زیبا کاظم پور- محسن مراثی
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64136    1396/07/10   2017/10/02    
مطالعه بوم شناسانه سفال بومی گیلان
The Ecological Aspects of Local Pottery in Guilan, Iran
 مجید ضیایی، احمد نادعلیان، محسن مراثی
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43809    1396/04/04   2017/06/25    
بررسی نسبت تحریرات تکنولوژ ک را انهای و خوشنویسی سنتی ی ی با تاکید بر خط نستعلیق
Investigating the Effects of Technology on Nastaliq Script
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106301    1397/06/10   2018/09/01    
Metal Decorations of Door of Saheb al-Amr Mosque in Tabriz: Azerbaijan Folk Art from Qajar Era
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106429    1398/01/17   2019/04/06    
بازنویسی تاریخ و بازسازی جغرافیای ایران فرش دستباف در قرون اولیه هجری
Rewriting of the History and Rebuilding of Geography of Irans Handmade carpet in the First centuries A.H
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106071    1396/12/10   2018/03/01    
تاثیر گرافیک محیطی بر جذابیت معماری داخلی موزه
The Effect of Environmental Graphics on the Attractiveness of Museums Interior Architecture
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106073    1396/09/10   2017/12/01    
بررسی تطبیقی نقوش پارچه‌های صفوی و نگاره‌های مکتب تبریز دوم (با تمرکز بر اثار سلطان محمد، میرمصور و میرسیدعلی)
A Comparative Study of Safavid Fabric Designs with Miniatures in School of Second Tabriz (With a focus on the Works of Sultan Mohammad, Mir-Musavvir and Mir-Sayyid Ali)
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  Paper ID : 106030    1397/10/06   2018/12/27    
اولین صفحه...12011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1203 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی