جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Determination and localisation of turn-to-turn fault in transformer winding using frequency response analysis
 نصرتیان اهور سعید سیدطبایی گیورگ قره پتیان
IET Science Measurement & Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84548    1396/09/09   2017/11/30    
مطالعه نحوه توارث عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها
inheritance mode in
 عبدی-فتوکیان-شعبان پور
تحقیقات غلات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43633    1395/09/25   2016/12/15    
ترکیبات شیمیایی گیاه سیاه دانه در طی پر شدن دانه
THE CHEMICAL COMPOSITION OF NIGELLA SATIVAL. IN DURING SEED MATURATION
 فاطمه محمدی،امیرمحمد ناجی،زهره غنوی
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64151    1396/02/19   2017/05/09    
بررسی رشد و تولید برخی از ترپنوییدها و متابولیت های ثانویه در اثر اکسید نیتریک را در دانه کشت سلولی گیاه
Evaluation of growth and production of some terpenoids and secondary metabolites under the effect of nitric oxide in Nigella sativa cell culture
  Zohreh Salehzadeh, Ayatollah Rezaei, Daryush Talei, Farideh Nematpour
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43756    1396/02/19   2017/05/09    
اثر پراکسید هیدروژن در رشد سلول، پتانسیل انتی اکسیدانی و برخی از تولید متابولیت های ثانویه در سیاه دانه کشت سلولی
Effect of hydrogen peroxide on cell growth, antioxidant potential and some secondary metabolites production in Nigella sativa L. cell culture
 62. Farideh Nematpour, Ayatollah Rezaei, Daryush Talei, Zohreh Salehzadeh
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43757    1396/02/19   2017/05/09    
تنوع ژنتیکی توده های بادرنجبویه با استفاده از نشانگر SRAP
Genetic diversity of Melissa officinalis based on SRAP marker
  Saeede Noroozy, Yavar Sharafi, Daryush Talei, Amir Mohammad Naji
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43758    1396/02/19   2017/05/09    
واکنش های مورفو-فیزیولوژیکی بادرنجبویه به کلشی سین
Morpho-physiological responses of lemon balm (Melissa officinalis L.) to colchicine
 داریوش طالعی
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43759    1396/02/19   2017/05/09    
اثر الیسیتور قارچی بر تولید متابولیتهای ثانویه در کشت سلولی فندق
Effect of fungal elicitor on in vitro production of secondary metabolites production in hazel (corylus avellan l.) cell culture
 شاهپور خانقلی، ایت اله رضایی نودهی
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43717    1396/02/19   2017/05/09    
ارزیابی رشد سلولی و تولید تیموکینون در کشت سلولی سیاهدانه
evaluation of cell growth rate and thymoquinone production in cell...
 عبدالرسول بصیرت، امیر محمد ناجی، ایت اله رضایی
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43719    1396/02/19   2017/05/09    
اثر ساکارز بر تولید متابولیتها و صفات فیزیولوژیکی
The effect of sucrose on the production of metabolites and physiological traits in black cumin (Nigella sativa L.) cell culture.
 صادق عنبرستانی، علیرضا رضازاده، ایت اله رضایی نودهی
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43643    1396/02/19   2017/05/09    
اولین صفحه...12011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1208 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی