جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Plant growth and steviol glycosides as affected by foliar application of selenium, boron, and iron under NaCl stress in Stevia rebaudiana Bertoni
 
Industrial Crops and Products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85438    1397/06/24   2018/09/15    
تعیین مسیر بحرانی در شرایط مختلف پروژه ها با در نظر گرفتن ریسکها در محیط فازی بازه ای
 یحیی درفشان، سید میثم موسوی
پنجمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43502    1395/12/17   2017/03/07    
طراحی زنجیره تامین پایدار با استفاده از ابزار گسترش کارکرد کیفیت فازی و برنامه ریزی ارمانی
 میلاد حیدری، سید میثم موسوی
پنجمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43503    1395/12/17   2017/03/07    
Determination of Optimum Duration and Concentration of Stevia (Stevia rebaudiana Bert.) Seed Priming with Boric Acid (H3BO3)
 مهدی عقیقی، حشمت امیدی، سیدجلال طباطبایی
Turkish Journal of Agricultural Research=Türkiye Tar?msal Ara?t?rmalar Dergisi
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43509    1395/12/10   2017/02/28    
بررسی کارایی اکار استخراج شده از جلبک های گراسیلاریا کورتیکاتا و گراسیلاریوپسیس پرسیکا در محیط کشت الویه ورا
Examination efficiency of extraction agar from species Gracilaria corticata- Gracilariopsis persica in tissue culture media
 مهدی علی محمدی، علیرضا رضازاده
شرکت های دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش ان در توسعه کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43510    1395/12/19   2017/03/09    
مقایسه کارایی ایزوله بومی سه گونه از نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک لاروهای مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) خارج از تونل لاروی
 فاطمه سمیعی، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده3
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43511    1395/12/18   2017/03/08    
مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل حشره بالغ سوسک برگ¬خوار نارون، Xanthogaleruca luteola Muller (Col.: Chrysomelidae) در شرایط ازمایشگاه
 نعیمه زین العابدین فرد، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده و جابر کریمی
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43513    1395/12/18   2017/03/08    
مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل لارو سوسک برگ¬خوار نارون، Xanthogaleruca luteola Muller (Col.: Chrysomelidae) در شرایط ازمایشگاه
 نعیمه زین العابدین فرد، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده و جابر کریمی
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43514    1395/12/18   2017/03/08    
مقایسه کارایی ایزوله بومی سه گونه از نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک لاروهای مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) داخل تونل لاروی
 فاطمه سمیعی، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43515    1395/12/18   2017/03/08    
ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای کشت ابی گندم، جو و یونجه
Qualitative and quantitative land suitability evaluation for irrigated wheat, barley and alfalfa in Faruj region of Northern Khorasan province
 جواد رحمانی و حسین ترابی گل سفیدی
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53964    1395/12/18   2017/03/08    
اولین صفحه...12011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1207 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی