جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی تغییرات مکانی ماده الی، ظرفیت تبادل کاتیونی و مقدار رس خاک شریف اباد قزوین
 سیده مریم صلاح الدین، عبدالامیر بستانی
دومین کنفرانس پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنایع غذایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31799    1394/12/01   2016/02/20    
ارزیابی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی، اسیدیته و تغییرات جذب سدیم خاک شریف¬اباد قزوین
 سیده مریم صلاح الدین، عبدالامیر بستانی
دومین کنفرانس پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنایع غذایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31800    1395/12/01   2017/02/19    
ارزیابی تغییرات مکانی نیتروژن و فسفر در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف¬اباد قزوین
 الهه خزایی زوزنی، عبدالامیر بستانی
دومین همایش بین-المللی و پنجمین همایش ملی محیط زیست و کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31802    1394/12/13   2016/03/03    
ارزیابی تغییرات مکانی پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف¬اباد قزوین
 الهه خزایی زوزنی، عبدالامیر بستانی
دومین همایش بین-المللی و پنجمین همایش ملی محیط زیست و کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31804    1394/12/13   2016/03/03    
Cross-docking Location Selection in Distribution Systems: A New Intuitionistic Fuzzy Hierarchical Decision Model
 S.Meysam Mousavi, Behnam Vahdani
International Journal of Computational Intelligence Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32112    1394/11/13   2016/02/02    
A new enhanced support vector model based on general variable neighborhood search algorithm for supplier performance evaluation: A case study
 B. Vahdani, S. M. Mousavi, R. Tavakkoli-Moghaddam, H. Hashemi
International Journal of Computational Intelligence Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54037    1395/10/21   2017/01/10    
A new approach of multi-criteria analysis for the evaluation and selection of sustainable transport investment projects under uncertainty: A case study
 V. Mohagheghi, S.M. Mousavi, M. Aghamohagheghi, B. Vahdani
International Journal of Computational Intelligence Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54030    1395/11/22   2017/02/10    
A new approach in failure modes and effects analysis based on compromise solution under an interval-valued intuitionistic fuzzy environment
 Z. Hajighasemi, S.M. Mousavi
Iranian Journal of Fuzzy Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54040    1396/06/03   2017/08/25    
A NEW MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION APPROACH FOR SUSTAINABLE PROJECT PORTFOLIO SELECTION: A REAL- WORLD APPLICATION UNDER INTERVAL-VALUED FUZZY ENVIRONMENT
 V. Mohagheghi, S. M. Mousavi, B. Vahdani
Iranian Journal of Fuzzy Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43144    1395/04/11   2016/07/01    
یک چهارچوب جدید برای انتخاب سبد پروژه و ارزیابی پروژه هایتک بر مبنای مدلسازی ریاضی، مورا و واسپاس فازی فیثاغورثی
A new framework for high-technology project evaluation and project portfolio selection based on Pythagorean fuzzy WASPAS, MOORA and mathematical modelling
 
Iranian Journal of Fuzzy Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116894    1398/04/10   2019/07/01    
اولین صفحه...12011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1214 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی