جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

decoding the symbolic elements of the image of jahangir embracing shah abbas: an iconological approach
 نیره دیری ، پرویز اقبالی
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84746    1395/11/13   2017/02/01    
The Study of Meanings of Motifs on Artifacts Discovered from Archeological Sites of Gilan Province and their Classification based on Dumézil’s Trifunctional Model
 زیبا کاظم پور- محسن مراثی
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64136    1396/07/10   2017/10/02    
مطالعه بوم شناسانه سفال بومی گیلان
The Ecological Aspects of Local Pottery in Guilan, Iran
 مجید ضیایی، احمد نادعلیان، محسن مراثی
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43809    1396/04/04   2017/06/25    
نقد فرمالیستی شعر خواب زمستانی نیمایوشیج
Emanation of Formalistic Criticism Components in Nima
 طاهره کاظمی
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43626    1395/11/15   2017/02/03    
Metal Decorations of Door of Saheb al-Amr Mosque in Tabriz: Azerbaijan Folk Art from Qajar Era
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106429    1398/01/17   2019/04/06    
بررسی نسبت تحریرات تکنولوژ ک را انهای و خوشنویسی سنتی ی ی با تاکید بر خط نستعلیق
Investigating the Effects of Technology on Nastaliq Script
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106301    1397/06/10   2018/09/01    
بازنویسی تاریخ و بازسازی جغرافیای ایران فرش دستباف در قرون اولیه هجری
Rewriting of the History and Rebuilding of Geography of Irans Handmade carpet in the First centuries A.H
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106071    1396/12/10   2018/03/01    
تاثیر گرافیک محیطی بر جذابیت معماری داخلی موزه
The Effect of Environmental Graphics on the Attractiveness of Museums Interior Architecture
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106073    1396/09/10   2017/12/01    
بررسی تطبیقی نقوش پارچه‌های صفوی و نگاره‌های مکتب تبریز دوم (با تمرکز بر اثار سلطان محمد، میرمصور و میرسیدعلی)
A Comparative Study of Safavid Fabric Designs with Miniatures in School of Second Tabriz (With a focus on the Works of Sultan Mohammad, Mir-Musavvir and Mir-Sayyid Ali)
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  Paper ID : 106030    1397/10/06   2018/12/27    
Body Performance Analysis in Interactive Art Based on Maurice Merleau-Ponty’s Views
 
Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85282    1397/04/23   2018/07/14    
اولین صفحه...12011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1213 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی