جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Reliable License Plate Recognition
 امین اله مه ابادی، اکبر رنجبر
CSI Journal on Computer Science and Engineering- علوم و مهندسی کامپیوتر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7920    1392/06/01   2013/08/23    
اثر تنش خشکی اخر فصل بر شاخص های جوانه زنی بذر و رنگیزه های فتوسنتزی ژنوتیپ های پایه مادری گلرنگ
 فرشته ازاد بخت، خدیجه احمدی، حشمت امیدی
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64424    1396/09/04   2017/11/25    
اثرکاربرد اتفن و زمان برداشت بر عملکرد، ریزش و درصد روغن دانه کلزا
The effect of ethenfen and harvest time on yield, oil yield and percentage of rapeseed oil  
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85336    1397/10/17   2019/01/07    
اثر تنش خشکی اخر فصل بر شاخص های جوانه زنی بذر و رنگیزههای فتوسنتزی ژنوتیپهای پایه مادری گلرنگ ) Carthamus tinctrorius L.
Effect of Drought Stress on Seed Germination Indices and Photosynthetic Pigments in Matricaria Sativum (Carthamus tinctrorius L.) Genotypes.
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85497    1395/12/02   2017/02/20    
The effect of priming on seed germination and seedling characteristics of anber roasted rice under water stress
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137248    1398/10/20   2020/01/10    
اثر قطع ابیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه ارقام مختلف سورگوم دانه ای
Effect of drought stress on yield and yield components of grain sorghum
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137573    1399/02/30   2020/05/19    
A medical monitoring scheme and health?medical service composition model in cloud?based IoT platform
 
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116647    1398/03/07   2019/05/28    
On the secrecy of the cognitive interference channel with partial channel states
 حمید غنی زاده بافقی، بابک سیف، مهتاب میرمحسنی، محمدرضا عارف
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43217    1395/05/13   2016/08/03    
Infrasound Source Identification Based on Spectral Moment Features
 Zahra Madankan, Noushin Riahi, Akbar Ranjbar
International Journal of Intelligent Information Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43111    1395/02/07   2016/04/26    
تاثیر مدلسازی دینامیکی بار بر پایداری شبکه و تخمین پاراامترهای مدل دینامیکی انتخابی با فیلتر کالمن
 عارف درودی - هانیه نوری
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84910    1396/12/15   2018/03/06    
اولین صفحه...12011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1215 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی