جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی واکنش های رفتاری سرخرطومی جالیز، Acythopeus curvirostris persicusبه ترکیبات فرار حشرات هم گونه و گیاهان میزبان در شرایط ازمایشگاهی
 محدثه افراخته، حبیب عباسی پور، کاظم محمدپور و علیرضا عسکریان زاده
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43609    1395/12/05   2017/02/23    
کنترل پورههای ملخ مراکشی، Dociostaurus maroccanus با استفاده از نوارهای چسبنده در مناطق طارم زنجان
Management of the Moroccan Locust, Dociostaurus maroccanus (Thunberg) with sticky tape in Tarom region of Zanjan
 سعید حیدری، علیرضا عسکریان زاده و جابر کریمی
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43900    1395/12/19   2017/03/09    
بررسی کارایی هفت نوع حشره کش در فرمولاسیون طعمه مسموم جهت کنترل حشرات بالغ ملخ مراکشی در شرایط ازمایشگاه
Management of the Moroccan Locust, Dociostaurus maroccanus (Thunberg) with poisoned baits in laberatory conditions
 سعید حیدری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی و ارش محمدی
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43901    1395/12/19   2017/03/09    
بررسی استفاده سموم تدخینی در کنترل سفیدبالک گلخانه در گلخانه
Study of fumigant insecticides to control of whitefly in greenhouse
 اسماعیل ایمانی، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، امیر حسین طورانی
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43902    1395/12/19   2017/03/09    
بررسی استفاده از سموم تدخینی در کنترل کنه تارتن دو لکه ای
Study of fumigant insecticides to control of the twoـ spotted mite, Tetranychus urticae in greenhouse
 اسماعیل ایمانی، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، امیر حسین طورانی و علیرضا رضازاده
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43903    1395/12/19   2017/03/09    
بازاریابی ویروسی، پیش شرط ها و پیامدهای ان
 دکتر قاضی زاده ، سمانه تاجیک ،معبود عباسزاده
کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43610    1395/11/01   2017/01/20    
اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی در باززایی غیرمستقیم میخک
The effect of plant growth regulators on indirect generation of carnation (Dianthus caryophyllus)
 کرمعلی-فتوکیان-ازادی
International symposium on wild flowers and native ornamental plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43613    1396/02/11   2017/05/01    
تنوع ژنتیکی موسکاری های جمع اوری شده از مناطق مرکزی ایران
Genetic diversity of some Muscari neglectum collected in central area of IRAN
 نرجس لباف، امیر محمد ناجی، علی خالقی
International symposium on wild flowers and native ornamental plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43628    1396/02/13   2017/05/03    
اثر محلول پاشی اسید هیومیک و رژیمهای مختلف ابیاری بر برخی صفات کمی و کیفی توده-های زیره سبز (Cuminum cyminum L. )
Effect of foliar application of humic acid
 امین محمدی-امینی-فتوکیان
هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43614    1395/12/15   2017/03/05    
اثر کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد و اجزا عملکرد توده¬های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم¬های مختلف ابیاری
application of humic acid
 امین محمدی-امینی-فتوکیان
هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43615    1395/12/15   2017/03/05    
اولین صفحه...12011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1216 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13595

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی