جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اولویت های پژوهشی در طب سنتی ایران
Research Priorities in Traditional Persian Medicine
 مجاهدی ، مظفرپور ، اصفهانی ، ناصری ، کمالی نژاد ، خدادوست ، کشاورز ، امین ، عباسیان ، نجاری ، زرگران ، اصغری ، چوپانی ، رضایی زاده
Journal of Research on History of Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43204    1395/02/01   2016/04/20    
معرفی اثار طبی موجود در مجموعه دیجیتالی مرکز تحقیقات علوم قران، حدیث و طب
Introducing Medical Works of Digital Collection of Research Center of Quran, Hadith and Medical Sciences
 وجیهه نامی، حسن نامدار
Journal of Research on History of Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43918    1396/06/08   2017/08/30    
معرفی منظومه طبی «جامع الفواید»
Introducing the Medical System Comprehensive Alfaved
  الهام عمارتکار، زهرا کریمی
Journal of Research on History of Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84575    1394/07/05   2015/09/27    
قلاع، یکی از انواع زخم های دهانی و درمان ان در کتاب اکسیر اعظم
he in Treatment its and Ulcers Oral of Kind a”, a’Ghola“
 
Journal of Research on History of Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85701    1395/08/11   2016/11/01    
حکیم محمد سبزواری و غیاث الدین سبزواری، دو پزشک ایرانی عصر صفوی در دربار سلاطین عثمانی
Hakim Muhammad Sabzevari and Ghiaseddin Sabzevari, Two Iranian Physicians in the Court of Ottoman Sultans
 
Journal of Research on History of Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106145    1395/12/01   2017/02/19    
رابطه صحیح پزشک و بیمار از دیدگاه طب سنتی ایران
The relationship between physicians and patients Iranian Traditional Medicine
 محسن ناصری، فرزانه غفاری، راضیه جعفری
سمینار ملاحظات حقوقی و اخلاقی در طب سنتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43205    1395/11/17   2017/02/05    
اصول طب سنتی ایرانی و جایگاه داروهای سنتی در درمان بیماری ها
Principles of Iranian Traditional Medicine and status of traditional medicine in the treatment of diseases
 محسن ناصری
داروسازی نظامی و شرایط اظطراری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43206    1395/03/08   2016/05/28    
عماد دین محمود. پیشگام در درمان اعتیاد در طب سنتی ایرانی
Emad al Din Mahmud: the pioneer of addiction treatment in Iranian traditional medicine
 فرزانه غفاری، محسن ناصری، فاطمه عمادی، فاطمه علیجانیها، موسوی زاده
10th annual international addiction science congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43209    1395/06/25   2016/09/15    
درمان اعتیاد و روشهای مختلف بهبودی در افیونیه
opium addiction treatment and various approaches in Afyunieh treaties
 موسوی زاده، غفاری، ناصری
10th annual international addiction science congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43210    1395/06/25   2016/09/15    
ارزیابی حب شفا بر سندرم قطع مرفین در موش: یک مطالعه رفتاری
Assessment of habo shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behaviroal study
 سیدمحمد نظری، محسن ناصری،اذرخش مکری، محسن خلیلی،سیدعباس هاشمی نژاد، طیبه توکلی راد، فاطمه عمادی، فاطمه علیجانیها
10th annual international addiction science congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43219    1395/06/25   2016/09/15    
اولین صفحه...12011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1220 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14350

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی