جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Effect of Salinity (NaCl) stress on germination and early seedling growth of three medicinal plant species
 فاطمه بینا، عبدالامیر بستانی
Advancements in Life Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84876    1396/02/11   2017/05/01    
بررسی تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح اینترلوکین 10 و ترکیب بدنی زنان غیر فعال دارای اضافه وزن
The effects of 8 weeks of endurance exercise training on IL-10 level and body composition of sedentary overweight women.
 الهام شفیعی راد، امین عیسی نژاد، اسماعیل نصیری
نهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43658    1394/12/20   2016/03/10    
یک نوسان ساز کنترل شونده دیجیتالی مستقل از فرایند ساخت و با خطینگی بالا برای ابزارهای اینترنت اشیا غیر همگن شلوغ در فناوری 65 نانومتر
A Process-Independent and Highly Linear DCO for Crowded Heterogeneous IoT Devices in 65-nm CMOS
 جواد گرجی و محمد باقر غزنوی قوشچی
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43851    1396/04/05   2017/06/26    
بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با کش بر میزان قدرت و تعادل زنان سالمند
Investigating the Effect of 8 weeks of Resistance Training With Thera-band on the Strength and balance in Elderly Women
 امین عیسی نژاد؛ علی صمدی؛ مهسا افقی ؛ پریسا رجبی؛ سعیده نصیری
دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43846    1396/05/02   2017/07/24    
مهار فعالیت ماتریکس متالوپروتییناز-9 توسط گیاه پونه در یک رده سلولی منوسیتیک انسانی
Down-regulation of matrix metalloproteinase-9 activity by spearmint in a human monocytic cell line
 فاطمه حاجی قاسمی، ویدا هاشمی
The Third International Congress of Immunology, Asthma and Allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43667    1395/11/27   2017/02/15    
ارزیابی بیان DNA واکسن کایمری علیه بروسلا در شرایط IN vitro
 ستاری-موسوی-امانی-نظریان
کنگره ملی پژوهش و نواوری و زیست فناوری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43668    1396/02/07   2017/04/27    
همسانه سازی و بیان یک سازه کایمر به عنوان کاندید ایمنی زایی علیه ویبریوکلرا
 وکیلی-موسوی-نظریان-امانی
کنگره ملی پژوهش و نواوری و زیست فناوری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43670    1396/02/07   2017/04/27    
تاثیر فلور میکروبی روده بر دیابت خود ایمن
Regulation of autoimmune diabetes by gut microbiota
 فاطمه حاجی قاسمی
1sth Community Medicine Congress on Non Communicable Diseases Prevention and Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43671    1395/11/26   2017/02/14    
Psychometric properties of the Female Sexual
 محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
International Journal of Psychiatry in Cliinical Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31489    1393/09/10   2014/12/01    
Clients Attitude towards Surrogate Mother Right in Mostafa Khomeini Hospital
 کبری خاجوی شجاعی،اشرف پیراسته، lموحد بهرامی ، مسعود شهبازی
The 2nd International Congress on Reproductive Health and Childbearing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43674    1396/02/31   2017/05/21    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1221 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی