جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Two-Level Fuzzy Control of Large-Scale Systems and its Application into PSS Design
 محمدحسین کاظمی، مهدی کراری، محمد باقر منهاج
Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Civil Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 2795    1382/06/01   2003/08/23    
ارزشیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
Evaluation OF Internal Efficiency of private law Curriculum in M.A. Degree from Viewpoint of Professors and Students in campus Farabi of Tehran University
 محسن دیبایی صابر- سولماز نورابادی
چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملس پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43879    1396/02/28   2017/05/18    
نقد و بررسی صادرات فرش دستباف (مورد مطالعه : شرکت فرشکده)
Reviewing Export of Handmade Carpets (Case Study of Farshkehdeh Company)
 فاطمه گلی ، ناصر یزدانی
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43881    1396/03/15   2017/06/05    
سیر مطالعات حدیثی غرب از ابتدا تا کنون، با تاکید بر حدیث امامیه
THE TREND OF WESTERN HADITH STUDIES FROM THE BEGINNING TO THE PRESENT TIME FOCUSING ON IMAMIYYA HADITH
 علی حسن نیا، علی راد، سید محمد موسوی مقدم
Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43882    1396/04/24   2017/07/15    
بررسی و تحلیل نشت و نحوه اب بندی پی سد خاکی کیوی زاویه
Seepage Analysis and Seepage Prevention Method for Foundation of Kivizavieh Embankment Dam
 فریدون رضایی، حسین سوری، محمد حسن کرمی
Geodynamics Research International Bulletin= زمین پویا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43883    1395/09/25   2016/12/15    
Elastoplastic model for hydro-mechanical behavior of unsaturated soils
 H. Ghasemzadeh, M.H. Sojoudi, S.A. Ghoreishian Amiri, M.H. Karami
Soils and Foundations
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43884    1396/04/19   2017/07/10    
قضیه روتا برای فضاهای باناخ با بعد متناهی
Rota theorem for finite dimensional Banach spaces
 Rahim Alizadeh
نهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای ان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43886    1396/04/15   2017/07/06    
اثر بیوچار در تجمع کادمیوم و فاکتورهای گیاه پایایی توسط اسطو خودوس
Biochar Effect on Cadmium Accumulation and Phytoremediation Factors by Lavender
 Seyyed Behrad Hashemi, Mohammadreza Momayez, Daryush Talei
Open Journal of Ecology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43888    1396/04/26   2017/07/17    
نقد و بررسی روایات انقطاع نبوت از دودمان یوسف (ع)
A Critical Analysis of the Narratives Regarding the Discontinuity of Prophethood in the Joseph Linage (AS)
 
رهیافت‌هایی در علوم قران و حدیث
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116714    1398/05/14   2019/08/05    
شیوه¬ی تعامل جامعه با کم‌توانان جسمی و ذهنی در اموزه‌های دینی
Ways of Interacting with the Physically and Mentally Disabled in Religious Teachings
 
پژوهش در دین و سلامت=Journal of Research on Religion & Health
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116594    1398/03/20   2019/06/10    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1231 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی