جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مطالعه نقش طبقات و گروه های اجتماعی در انقلاب مشروطه ایران
A study of thr role of social classes and groups and their coalition in the iranian constitutional revolution
 محمد رحیمیان، عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین
Survey of Malaysian law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64257    1396/01/15   2017/04/04    
بررسی تغییرات درصد پروتیین و اسید امینههای لایسین و متیونین در ارقام و ژنوتیپهای سیبزمینی
Evaluation of changes of protein percentage, lysine and methionine amino acids in potato genotypes and cultivars
 
اکوفیزیولوژی گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85365    1396/01/01   2017/03/21    
Investigation of morphological traits and yield of maize hybrids (Zea mays L.) under the influence of humic acid application
 
اکوفیزیولوژی گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137134    1398/12/20   2020/03/10    
A comparative study of the concept of religious cinema in Islam and Christianity
 
International Journal of Environmental and Science Education
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85783    1396/10/07   2017/12/28    
Investigate the relationship between socio-economic class and tendency to delinquency among students of Rey city in Tehran
 عبدالرضا باقری بنجار
International Journal of Environmental and Science Education
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43742    1395/11/15   2017/02/03    
اثرات هورمونهای جیبرلین و اکسین روی رشد ونمو گرده درخت میوه هستهدار زردالو در شرایط درون شیشهای
Effects of Gibberline and Auxi on ston fruit trees pollen growth in apricot (Prunus armnica)
 مهتاب علیزاده 1 *،یاور شرفی
International c 3rd onference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and To
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43541    1395/12/18   2017/03/08    
the effect of monetary policy on the profitability of the companies listed in tehran stock exchange
 محسن ناظم بکایی-سمیرا علی اصغری
International Review
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43848    1395/10/12   2017/01/01    
Impact of Brand Community in Social Networks on Customer Loyalty to Brand (Case Study: Customers of the Tejarat Bank)
 فاطمه گلی، ناصر یزدانی
HELIX
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84918    1396/12/09   2018/02/28    
ROBUST MULTIPLE MODEL ADAPTIVE CONTROL WITH FUZZY POSTERIOR PROBABILITY COMBINATION
 Fatemeh Zare-Mirakabad, Mohammad H. Kazemi
Control and Intelligent Systems-It,s Title Changed
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43547    1396/01/15   2017/04/04    
بررسی رابطه بین گرایشهای معنوی با کیفیت زندگی درمیان دانشجویان دانشگاه شاهد
 قاسم مشکینی ، محمد محرابی -ابوالفضل ذوالفقاری
اسلام و علوم اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43580    1393/08/07   2014/10/29    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1238 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14347

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی