جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Multi-locus sequence type analysis of Shigellas pp. isolates from Tehran, Iran
 shadi shahsavan, Maliheh Nobakht, Abdolaziz Rastegar-Lari, Parviz Owlia, Bita Bakhshi
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43013    1395/07/21   2016/10/12    
انگیزه های اجرای مدیریت عملکرد تا موانع اجرا و علل عدم موفقیت همراه با نمونه ارزیابی ...
 
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،حسابداری و اقتصاد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53973    1396/06/09   2017/08/31    
بررسی عکس قضیه استروفسکی
On the converse of Ostrowski Theorem
 Rahim Alizadeh
چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53975    1396/05/31   2017/08/22    
شار ریچی مترهای شبه انیشتنی بر روی فضاهای همگن شبه ریمانی چهار بعدی
Ricci flow of Einstein-like metrics on the four dimensional pseudo-Riemannian homogeneous spaces
 Hajar Ghahremani-Gol, Asadollah Razavi
چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54022    1396/06/03   2017/08/25    
بررسی قابلیت پیش بینی مدل غیر متقارن گارچ بر روی داده های بورس تهران
Evaluating forecast performance of asymmetric GARCH models on Tehran stock exchange
 سیده نفیسه ال محمد
چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54042    1396/05/31   2017/08/22    
انتقال ژن به گیاه ذرت و باززایی جوانه انتهایی
gene transformation to maize and regeneration from shoot apex explants
 پورمند-فتوکیان-اریایی نژاد-محسن پور-شمس
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53978    1396/06/07   2017/08/29    
بررسی اثر ژنوتیپ بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاهچه های درون شیشه ای شیرین بیان
Effect of genotypes on morphological characteristics of Licorice under in vitro condition
 
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85425    1396/06/07   2017/08/29    
بررسی مفاهیم نمادین نقوش سرلوح اغازین خمسه نظامی موجود در مدرسه عالی سپهسالار ( شهید مطهری)
The Study of symbolic meanings of gliding’s patterns in preface of Khamseh of Nezami in Sepahsalar Library (Shahid Motahhari Library)
 مرضیه علی پور- محسن مراثی
الهیات هنر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53984    1395/04/01   2016/06/21    
Factor Analysis and Psychometric Characteristics of the PersianVersion of Savoring Belief Inventory (SBI)
 الهام اقایی،رسول روشن ،پروانه محمد خانی، محمد رضا شعیری ،محمد غلامی فشارکی
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85104    1395/12/05   2017/02/23    
Psychometric Characteristics and Factor Analysis of thePersian Version of Couples Satisfaction Index
 
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95845    1396/02/11   2017/05/01    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1237 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13595

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی