جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

the impact of canine retraction on anchorage loss in two methods of active lace back and niti closed coil spring
 مهدی عرق بیدی کاشانی- امیرحسین خطیبی- محسن مراتی- شیوا شیوایی- مجتبی سبزیجاتی- محمدرضا بدیعی- طاهره غیاسیان
International Journal of Advanced Biotechnology and Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85069    1395/11/13   2017/02/01    
اثرات انتگونیستی ...
antagonistic effects of potassum and sodium with diffrent ratios of organic matter and pumice on the cultivation of nectarine split root
 
International Journal of Advanced Biotechnology and Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85086    1397/06/02   2018/08/24    
طبقه بندی انتخاب پروژه های فناوری پیشرفته با استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی
 الهه براری نیا، رضا عباسی
کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42843    1395/02/01   2016/04/20    
شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی عمومی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)
Identification and prioritization obstacles to the implementation of public policy (Studied:the civil services management law)
 سید احمد حسینی، عبدالرضا بیگی نیا ، مبینا قاسمی
کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32123    1395/02/30   2016/05/19    
ارزیابی رابطه¬ی بین پارامترهای لرزه¬ای حوزه دور و نزدیک گسل با استفاده از مفهوم همبستگی
 علیرضا حبیبی، احسان جامی، سجاد رستمی
مهندسی عمران شریف- شریف سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64179    1395/07/01   2016/09/22    
بهینه¬سازی طراحی قاب¬های خمشی بتن¬ارمه با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار
 علیرضا حبیبی، مبین شهریاری، حسن رستمی
مهندسی عمران شریف- شریف سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64180    1396/06/31   2017/09/22    
Scheduling Physical Operations in Quantum Circuits Using a Greedy Algorithm
 محبوبه رییسی، ناصر محمدزاده
International Journal of Electrical Energy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32129    1392/10/20   2014/01/10    
پاسخ عملکردی استویا ) Stevia rebaudiana Bertoni ( به هورمونهای گیاهی و تنش شوری Nacl
 راضیه صارمی، حشمت امیدی،عبدالامیر بستانی
دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32133    1394/10/10   2015/12/31    
Design and Analysis of a proposed nested Genetic algorithm to solve a Vehicle routing problem with cross docking
 مهدی بشیری، علی بنی عامریان
28th European conference of Operations research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32137    1395/04/13   2016/07/03    
یک روش محاسباتی برای معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم کسری
A computational ‎method ‎for fractional Fredholm integro-differential equations
 منصوره مجاهدفر، ابوالفضل تاری مرزاباد
ششمین سمینار انالیز عددی و کاربردهای ان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32142    1395/04/30   2016/07/20    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1237 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی