جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تعیین جانمایی مناسب مسلح کننده¬ها در دیوار خاک مسلح پشت¬به¬پشت
Determining the suitable layout of reinforcement in back-to-back mechanically stabilized earth walls
 سروش نظریان، علی درخشانی
کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53962    1396/05/25   2017/08/16    
استنتاج معادلات جدید پیش‌بینی بیشینه شتاب زمین (PGA) در اثر زلزله های ناشی از گسل‌های امتدادلغز
Deriving new peak ground acceleration prediction equations for earthquakes caused by strike-slip faults
 علی درخشانی، علی صابری
کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53963    1396/05/25   2017/08/16    
بررسی میزان مهارتهای اخلاقی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد با استفاده از ابزار فهرست مهارتهای اخلاقی
Evaluation of moral skills of undergraduate dental students at Shahed University using a questionnaire
 
اخلاق زیستی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64460    1396/05/15   2017/08/06    
Psychological predictors of single and recurrent major depressive episodes
 K. Wilhelm*, G. Parker, J. Dewhurst-Savellis, A. Asghari
Journal of Affective Disorders
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43833    1378/08/20   1999/11/11    
Impact of Green tea intake on clinical improvement in Chronic Periodontitis: a Randomized Clinical Trial
 
Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85420    1397/01/12   2018/04/01    
غربالگری و شناسایی مشخصات ازمایشگاهی سویه های ساکارومیسس و کلوورومیسس
creening and characterization of in-vitro probiotic criteria of Saccharomyces and Kluyveromyces strains
 
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85172    1397/01/12   2018/04/01    
اثر انتی باکتریال عصاره ابی و الکلیMyrtus communis بر باکتری های Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis و Prevotella intermedia
The antibacterial effect of aquatic and methanolic extract of Myrtus communis on Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis and Prevotella intermedia
 
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85583    1397/05/15   2018/08/06    
پاتو تایپ های اشریشیا کلی در خوزستان
Diarrheagenic Escherichia coli pathotypes frequency in Khuzestan province of Iran
 
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85732    1395/09/15   2016/12/05    
اثر مهاری مخمرهای پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه در شکل گیری بیوفیلم و بیان ?-hemolysin و enterotoxin A از ژنهای استافیلوکوکوس اورئوس
Inhibitory effect of probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae on biofilm formation and expression of ?-hemolysin and enterotoxin A genes of Staphylococcus aureus
 
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116723    1398/03/22   2019/06/12    
synthetic peptides mimicking lipopolysaccharide as a potential vaccine candidates against vibrio cholerae serogroup O1
 پورقاضی-سیدلطیف موسوی
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64361    1396/05/19   2017/08/10    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1236 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13595

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی