جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تعیین مسیر بحرانی در شرایط مختلف پروژه ها با در نظر گرفتن ریسکها در محیط فازی بازه ای
 یحیی درفشان، سید میثم موسوی
پنجمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43502    1395/12/17   2017/03/07    
طراحی زنجیره تامین پایدار با استفاده از ابزار گسترش کارکرد کیفیت فازی و برنامه ریزی ارمانی
 میلاد حیدری، سید میثم موسوی
پنجمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43503    1395/12/17   2017/03/07    
Determination of Optimum Duration and Concentration of Stevia (Stevia rebaudiana Bert.) Seed Priming with Boric Acid (H3BO3)
 مهدی عقیقی، حشمت امیدی، سیدجلال طباطبایی
Turkish Journal of Agricultural Research=Türkiye Tar?msal Ara?t?rmalar Dergisi
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43509    1395/12/10   2017/02/28    
بررسی کارایی اکار استخراج شده از جلبک های گراسیلاریا کورتیکاتا و گراسیلاریوپسیس پرسیکا در محیط کشت الویه ورا
Examination efficiency of extraction agar from species Gracilaria corticata- Gracilariopsis persica in tissue culture media
 مهدی علی محمدی، علیرضا رضازاده
شرکت های دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش ان در توسعه کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43510    1395/12/19   2017/03/09    
مقایسه کارایی ایزوله بومی سه گونه از نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک لاروهای مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) خارج از تونل لاروی
 فاطمه سمیعی، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده3
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43511    1395/12/18   2017/03/08    
مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل حشره بالغ سوسک برگ¬خوار نارون، Xanthogaleruca luteola Muller (Col.: Chrysomelidae) در شرایط ازمایشگاه
 نعیمه زین العابدین فرد، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده و جابر کریمی
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43513    1395/12/18   2017/03/08    
مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل لارو سوسک برگ¬خوار نارون، Xanthogaleruca luteola Muller (Col.: Chrysomelidae) در شرایط ازمایشگاه
 نعیمه زین العابدین فرد، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده و جابر کریمی
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43514    1395/12/18   2017/03/08    
مقایسه کارایی ایزوله بومی سه گونه از نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک لاروهای مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) داخل تونل لاروی
 فاطمه سمیعی، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43515    1395/12/18   2017/03/08    
ارزیابی کمی و اقتصادی تناسب اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، ذرت علوفه ای و چغندرقند
Quantitative and economical land suitability evaluation for potato, tomato, forage maize and sugar beet in Faruj region of Northern Khorasan province
 جواد رحمانی و حسین ترابی گل سفیدی
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53966    1395/12/18   2017/03/08    
مقایسه نتایج ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت ابی گندم، جو و یونجه تحت ابیاری غرقاب و تحت فشار (مطالعه موردی: شهرستان فاروج)
Comparison of qualitative land suitability classes for irrigated wheat, baeley and alfalfa in surface and pressure irrigation (case study: Faruj township)
 جواد رحمانی و حسین ترابی گل سفیدی
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53967    1395/12/18   2017/03/08    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1235 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی