جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Diabetes as a possible predisposer for blepharitis
 حسن قاسمی خوری نیا، رضا قره باغی، فاطمه حیدری
Canadian Journal of Ophthalmology
Endnote  XML  Paper ID : 43482    1387/05/25   2008/08/15    
Deep Anterior Lamellar Keratoplasty Using Fresh versus Cryopreserved Corneas
 Mohammad Ali Javadi, Sepehr Feizi, Fatemeh Javadi, Mozhgan Rezaei Kanavi, Hassan Ghasemi, Setareh Karimdizani, Firooz Mirbabaee
Ophthalmology
Endnote  XML  Paper ID : 43484    1392/11/26   2014/02/15    
A new approach to analyze data from EEG-based concealed face recognition system
 A.H. Mehrnam , A.M. Nasrabadi, Mahrad Ghodousi, A. Mohammadianb, Sh. Torabi
International Journal of Psychophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43488    1396/03/25   2017/06/15    
بررسی و نقد اشکالات فخررازی به براهین ابن سینا در اثبات علم الهی
Fakhr Razi, Ibn Sina bugs review the arguments in the proof of divine knowledge.
 محمود صیدی هادی هاشمی
تحقیقات کلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43491    1395/01/14   2016/04/02    
Rat’s Polycystic Ovary Due to Intraventromedial Hypothalamus Morphine Injection
 
Reproductive Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43492    1397/07/11   2018/10/03    
ترکیب سازی با حوزه معنایی ساقی نامه ها در شعر احمد عزیزی
The Combination of Ahamad Azizis poems
 فریده داودی مقدم - مریم اجیلی
کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43495    1395/12/08   2017/02/26    
Enhanced phenolic acids production in regenerated shoot cultures of Salvia virgata Jacq. after elicitation with Ag + ions, methyl jasmonate and yeast extract
 
Industrial Crops and Products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43501    1396/01/16   2017/04/05    
جداسازی ترکیبات مهارکننده ی الفا- امیلاز، الفا- گلوکوزیداز و رادیکال ازاد DPPH از ریشه ریواس ترکمنی به روش غربالگری به کمک تست بیولوژیکی
Bioassay-guided purification of ?-amylase, ?-glucosidase inhibitors and DPPH radical scavengers from roots of Rheum turkestanicum
 حسین دهقان، پیمان صالحی، محمدصادق امیری
Industrial Crops and Products
Endnote  XML  Paper ID : 84959    1397/01/02   2018/03/22    
Plant growth and steviol glycosides as affected by foliar application of selenium, boron, and iron under NaCl stress in Stevia rebaudiana Bertoni
 
Industrial Crops and Products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85438    1397/06/24   2018/09/15    
Quality Components and plant growth secondary metabolites…..
Quality Components and plant growth secondary metaboli:
 
Industrial Crops and Products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137521    1399/01/31   2020/04/19    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1234 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی