جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی اثر حشره کشی سه اسانس اویشن دنایی (Thymus daenensis Celak)، نعناع فلفلی (Mentha pipertia L.) و پونه کوهی (Mentha longifolia L.) روی شته جالیز، Aphis gossypii
 مهران زمانی، حبیب عباسی پور و سمیرا گودرزوند چگینی
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84559    1396/08/01   2017/10/23    
CHEMICAL COMPOSITION AND INSECTICIDAL EFFECTS OF THE ESSENTIAL OIL OF THE PEPPERMINT, MENTHA PIPERTIA ON THE MELON APHID, APHIS GOSSYPII
 Mehran Zamani Verdi, Habib Abbasipour, Samira Goudarzvand Chegini
Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84866    1396/09/10   2017/12/01    
مقایسه اثر افت کش های میکروبی روی کرم ساقه خوار برنج، Chilo Supperessalis در شرایط ازمایشگاهی
Comparison of effects of microbial pesticide on striped stem borer, Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) in vitro
 انیس ابوطالبیان، امیرحسین طورانی، حبیب عباسی‌پور، سعید حیدری و بهنام امیری
هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84573    1396/08/11   2017/11/02    
مقایسه اثر افت کش های میکروبی روی کرم سبز برگ خوار برنج، Naranga aenescens در شرایط مزرعه ای
Comparison of effects of microbial pesticides on the rice green leaf semi-looper, Naranga aenescens in field conditions
 انیس ابوطالبیان، امیرحسین طورانی، حبیب عباسی‌پور، سعید حیدری و بهنام امیری
هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84574    1396/08/11   2017/11/02    
Effect of geographical directions, height and the color of yellow traps in capture of Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) in citrus orchards
 Amir Hossein TOORANI, Habib ABBASIPOURََُ
Acta Agriculturae Slovenica
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84513    1396/09/29   2017/12/20    
شناسایی و بررسی تغییرات جمعیت شکارگرهای سپردار سفید، Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti در باغ های کیوی منطقه قایم شهر
 امیر حسن طورانی و حبیب عباسی پور
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43604    1395/12/05   2017/02/23    
شناسایی و بررسی تغییرات جمعیت پارازیتوییدهای سپردار سفید، Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti در باغ های کیوی منطقه قایم شهر
 امیرحسین طورانی و حبیب عباسی پور
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43605    1395/12/05   2017/02/23    
بررسی تاثیر عوامل محیطی بر فراوانی جمعیت سپردار سفید، Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti در باغ های کیوی
 امیرحسین طورانی و حبیب عباسی پور
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43606    1395/12/05   2017/02/23    
اثر حشره کشی اسانس اقطیSambucus ebulus L. روی حشرات کامل مگس مینوز سبزیجات، Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae) در شرایط گلخانه ای
 امیرحسین طورانی، انیس ابوطالبیان، حبیب عباسی پور و فهیمه رستگار
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43607    1395/12/05   2017/02/23    
اثر حشره‌کشی اسانس گیاه زنیان .Carum copticum L و بادرشبوDracocephalum moldavica L. روی شپشه ارد، Tribolium confusum Duval و شپشه برنج، Sitophilus oryzae (L.)
 امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور، فهیمه رستگار و انیس ابوطالبیان
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43608    1395/12/05   2017/02/23    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1256 از 1286    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 12852

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی