جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تابش ماکروویو روی واکنشهای جوانه زنی و رشد گیاهچه فلفل
Microwave radiation, seed germination and seedling growth responses in pepper (Capsicum annuum L.)
 
Horticulture International Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116687    1397/09/01   2018/11/22    
تنوع مورفو - فیزیولوژیکی توده های اندروگرافیس پانیکولاتا با استفاده از تجزیه چند متغیره
Morpho-physiological diversity of Andrographis paniculata accessions using multivariate analysis
 
Horticulture International Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116688    1398/04/21   2019/07/12    
A Structural Model of Relationship Between Disgust Propensity and Fear of Contamination: The Mediating Role of Mental Contamination
 
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106393    1397/06/01   2018/08/23    
Psychometric Properties of the Persian Version of the Quality of Life in Early Old Age (CASP- 19)
 
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85283    1397/03/11   2018/06/01    
بیان ژن Respiratoru busrt oxidase و پاسخ های بیوشیمیایی در فستوکای بلند تحت تنش خشکی
Respiratory burst oxidase-D Expression and Biochemical Responses in Festuca arundinacea under Drought Stress
 Iman Rohollahi, Nayer azam Khoshkholghsima, Hironori Nagano, Yoichiro Hoshino, Toshihiko Yamada
Crop Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64328    1396/11/10   2018/01/30    
مدل کمی مبتنی بر ابزارهای تحلیلی ریسک و هزینه برای ارزیابی اثرات چندگانه ان‌ها در روند توسعه محصول جدید
 منصور مهرعلی زاده، سید میثم موسوی
کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری 2017
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64329    1396/06/30   2017/09/21    
بررسی عوامل تاخیر پیمانکاران در پروژه‌های مهندسی، تدارکات و ساخت و راهکارهای کاهش این تاخیرات
 منصور مهرعلی زاده، سید میثم موسوی
کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری 2017
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64330    1396/06/30   2017/09/21    
تحلیل جریان نقدینگی پروژه با زمان و هزینه خاکستری تحت شرایط عدم اطمینان
  علی گودرزی، سید میثم موسوی
کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری 2017
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64331    1396/06/30   2017/09/21    
انتخاب سطح لغزش برای کنترل مقاوم
The choice of sliding surface for robust roll control: Better suppression of high angle of attack/sideslip perturbations
 
International journal of Micro Air Vehicles
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85024    1397/01/12   2018/04/01    
ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از شاخص های خسارت
 علیرضا حبیبی، مهدی ایزدپناه، ازاد یزدانی
مهندسی عمران امیرکبیر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64333    1391/04/01   2012/06/21    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1257 از 1369    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13687

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی