جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Parasitoids wasps of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona in Kiwi orchards of east of Mazandaran
 Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour, Jaber Karimi and Alireza Askarianzadeh
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54000    1396/06/11   2017/09/02    
مقایسه تیمارهای مختلف جهت کنترل تخم شب¬¬پره جوانه¬خوار مرکبات، Archips rosanus (L.) (Lep.: Tortricidae) روی درختان مرکبات
Comparison of the different treatments to control the citrus leaf roller, Archips rosanus (L.) (Lep.: Tortricidae) on citrus trees
 امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42252    1395/06/06   2016/08/27    
مقایسه اثر افت¬کش¬های گیاهی روی پوره سن یک بالشک معمولی مرکبات، Pulvinaria aurantii Cockerell و شکارگر ان، کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant
Comparison effects of botanical pesticides on first instar nymphs of the citrus cushion, Pulvinaria aurantii Cockerell and its ladybird predator, Cryptolaemus montrouzieri Mulsant
 سعید حیدری، امیرحسین طورانی، لیلا دوستدار کل کناری و حبیب عباسی پور
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42255    1395/06/06   2016/08/27    
مقایسه اثر افت¬کش¬های گیاهی روی پوره سن یک شپشک استرالیایی، Icerya purchase Maskell و شکارگر ان کفشدوزک Novius cardinalis Mulsant
Comparison effect of botanical pesticides on first instar nymphs of the Australian mealybug, Icerya purchasi Maskell and its ladybird predator, Novius cardinalis Mulsant
 سعید حیدری، امیرحسین طورانی، لیلا دوستدار کل کناری، حبیب عباسی پور
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42256    1395/06/06   2016/08/27    
مقایسه اثر افت¬کش¬های گیاهی و شیمیایی روی شته زرد خرزهره Aphis nerii Boyer de Fonscolombe ( Hem: Aphididae)
 سعید حیدری، امیرحسین طورانی مالیدره ، حبیب عباسی پور
پنجمین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32158    1395/04/24   2016/07/14    
مقایسه اثر افت¬کش¬های گیاهی و شیمیایی روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (McGregore) (Acari: Tetranychidae)
 امیرحسین طورانی مالیدره، سعید حیدری، حبیب عباسی پور
پنجمین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32159    1395/04/24   2016/07/14    
مطالعه تاثیر کنه¬کشی افت¬کش¬های مختلف روی کنه تارتن دو¬لکه¬ای،Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranichidae)
 امیرحسین طورانی مالیدره و حبیب عباسی¬پور
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42768    1395/07/28   2016/10/19    
مطالعه تاثیر افت¬کش¬های گیاهی و شیمیایی مختلف روی شته سیاه مرکبات،
 امیرحسین طورانی مالیدره و حبیب عباسی¬پور
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42769    1395/07/28   2016/10/19    
تعیین جهت و ارتفاع مناسب برای نصب تله¬های زرد چسبنده همراه با فرمون جنسی به¬منظور شکار مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Rossi) (Dip.: Tephritidae)
 امیرحسین طورانی، سعید حیدری و حبیب عباسی پور
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42770    1395/07/28   2016/10/19    
Oviposition behaviour and distribution of egg masses of the European leaf roller, Archips rosanus (L.), on citrus trees
 Amirhossein Toorani & Habib Abbasipour
Archives of Phytopathology and Plant Protection
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43611    1396/02/20   2017/05/10    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1257 از 1286    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 12852

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی