جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

معرفی و بررسی مقیاس سطوح اگاهی هیجانیLEAS
 الهه خلیلی، لیلا حیدری نسب، الهه مختاری
اولین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43799    1395/02/28   2016/05/17    
تشخیص اشکال سه بعدی با استفاد از خطاهای بیان تنک توصیفگرهای محلی
3D Shape Recognition using Sparse Representation Errors of Local Descriptors
 
International Journal of Imaging and Robotics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43921    1396/05/05   2017/07/27    
A new MCDM method for a supplier selection problem with interval-valued 2-tuple linguistic preferences
 N. Foroozesh, R. Tavakkoli-Moghaddam, S.M. Mousavi
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53980    1396/02/14   2017/05/04    
Analyzing project cash flow by a new interval-valued fuzzy queuing model
 N. Foroozesh, F. Jolai, V. Mohagheghi, S. M. Mousavi
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53981    1396/02/14   2017/05/04    
روش توسعه یافته MOOSRA در محیط فازی بازه ای برای تعیین مسیر بحرانی پروژه
 یحیی درفشان، سید میثم موسوی
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53982    1396/02/15   2017/05/05    
رویکردی کاربردی با در نظر گرفتن هزینه بالقوه فقدان کیفیت برای مسیله موازنه زمان-هزینه تحت شرایط عدم قطعیت
 محمدحسین حقیقی، سید میثم موسوی
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53983    1396/02/15   2017/05/05    
بهینه سازی مساله شبکه های مارکوفی با روش تجزیه دوگان
 فایزه زارعی سروش اردشیر دولتی
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43801    1396/02/13   2017/05/03    
بررسی روشهای تبادل پیام مبتنی بر دوباره وزن دهی درختان برای بهینه سازی شبکه های مارکوفی
 سحر خادمی
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43802    1396/02/13   2017/05/03    
مدل تعامل اطلاعات در انتشار واگیر در شبکه: از دیدگاه نظریه بازی تکاملی
 حمیدرضا نویدی، مهدی قاسمی، شهلا جعفری
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84708    1396/02/13   2017/05/03    
واکاوی معنای رجل مطلوب در حدیث عنوان بصری
Exploring The Meaning of “Rajulun Matlub” in The Tradition of ‘Unw?n Ba?r?
 علی حسن نیا، محسن خاتمی
مطالعات فهم حدیث
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84863    1396/12/01   2018/02/20    
اولین صفحه...12611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1261 از 1444    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14436

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی