جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

فرمولاسیون تغییراتی بر روی گرمایش ژول در میکروجریان های الکترواسمزی و تحت فشار
Variational formulation on Joule heating in combined electroosmotic and pressure driven microflows
 Arman Sadeghi , Mohammad Hassan Saidi , Zakariya Waezi, Suman Chakraborty
International Journal of Heat and Mass Transfer
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42670    1391/10/14   2013/01/03    
یک مدل ریاضی برای تولید بخش بدون پالس زلزله های نزدیک گسل
A Mathematical Model For Generating The Pulse-Free Part Of The Near-Field Earthquakes
 Fayaz R. Rofooei, ZakariyaWaezi, Nader K. A. Attari
ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42672    1390/02/21   2011/05/11    
تولید مدل ریاضی برای بخش بدون پالس زلزله ها نزدیک گسل برای شبیه سازی حوزه زمانی ان ها
Development Of A Mathematical Model For The Pulse-Free Part Of The Near Fault Earthquakes For Their Time Domain Simulation
 Zakariya Waezi, Fayaz R. Rofooei, Nader K. A. Attari
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42673    1390/02/18   2011/05/08    
ارایه الگوی بارگذاری اصلاح شده در تحلیل استاتیکی خطی
 علیرضا حبیبی، سید مهدی زهرایی، هومن صفاری
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64390    1391/02/19   2012/05/08    
ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح نامنظم دارای پس رفتگی در ارتفاع، طراحی شده بر اساس ایین نامه 2800 ایران
 علیرضا حبیبی، کیوان اسدی
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64391    1391/02/19   2012/05/08    
Evaluation of the phenotypic variation in a caper (Capparis spinosa L.) population growing in south of Tehran using multivariate analysis
 بینا ، بستانی
Journal of Bioscience and Biotechnology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42715    1395/03/29   2016/06/18    
Effect of irrigation scheduling on some characteristics of Barley under water deficit conditions
 
Journal of Bioscience and Biotechnology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105939    1397/09/29   2018/12/20    
In vitro inhibitory effect of plant extracts on growth of seed-borne Alternaria alternata fungus
 
Journal of Bioscience and Biotechnology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105940    1397/09/29   2018/12/20    
Allelopatic effects of some medicinal plant essential oils on plant seeds germination
 
Journal of Bioscience and Biotechnology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116608    1394/10/11   2016/01/01    
Analytical Study and Experimental Verification of the Refraction Angle as a Function of Frequency Due to Surface Waves Incident Onto a Tensor Impedance Sheet
 
IEEE Transaction on Antennas and Propagation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116676    1398/04/16   2019/07/07    
اولین صفحه...12611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1266 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی