جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Seed priming with bio-priming improves germination, stand establishment and salinity tolerance in Canola (Brassica napus L.) cultivar (Hayola 401)
 
Iranian Journal of Plant Physiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106289    1397/12/05   2019/02/24    
FIRST REPORT OF THE PREDATORY SPIDER, OXYOPES LINEATUS LATREILLE (ARANEA: OXYOPIDAE) FEEDING ON THE TOMATO LEAF MINER, TUTA ABSOLUTA (MEYRICK) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)
 
Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105878    1397/09/25   2018/12/16    
CHEMICAL COMPOSITION AND INSECTICIDAL EFFECTS OF THE ESSENTIAL OIL OF THE PEPPERMINT, MENTHA PIPERTIA ON THE MELON APHID, APHIS GOSSYPII
 Mehran Zamani Verdi, Habib Abbasipour, Samira Goudarzvand Chegini
Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84866    1396/09/10   2017/12/01    
تاثیر اشتراکات و قرابت دینی ، ارزشیو تاریخی در همگرایی میان ایران و دولت _ ملت های اسیای مرکزی
The Impact of Commonities and Religious Relationships, Historical Values on the Convergence between Iran and the Government of Central Asian Nations
 
گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84893    1396/10/23   2018/01/13    
تاثیر روابط مذهبی، ارزیابی و روابط تاریخی در همگرایی بین ایران و ملت اسیای مرکزی – ایالات
The impact of religious , valuation, and historical ties and relation in the conver gence between Iran and the Central Asian nation – states
 
گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84894    1396/10/23   2018/01/13    
تحلیل چیستی و حقیقت بدن مثالی و نقش ان در تبیین رابطه نفس و بدن در فلسفه ملاصدرا
Analysis of the Reality of Imaginal Body and its role in the explanation of the relationship between soul and body in Mulla Sadras philosophy
 
حکمت معاصر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85177    1397/07/04   2018/09/26    
نمودار کنترل مبتنی بر پی- مقدار تحلیل واریانس یک‌طرفه برای پایش زمانی داده‌های تصویری دارای الگو
 امیرخانی، ف. امیری، ا.
چهاردمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران.
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84871    1396/11/18   2018/02/07    
ارزیابی موانع و فواید درک شده مصرف لبنیات در زنان ساکن شهر تهران
Assessing The Perceived Barriers And Benefits For Milk Products Consumption in Women Living in Tehran
 ناهید خلدی،اشرف پیراسته،کبری خاجوی شجاعی،اکبر شیخانی،فرید زایری،المیرا مسکین
اموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85047    1396/11/10   2018/01/30    
Boron and pigment content in alfalfa affected by nano fertilization under calcareous conditions
 
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106341    1397/12/18   2019/03/09    
Boron and pigment content in alfalfa affected by nano fertilization
 
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106367    1397/12/19   2019/03/10    
اولین صفحه...12611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1265 از 1327    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13266

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی