جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاملی بر نقش و جایگاه مطالعات تطبیقی در تحول برنامه درسی نظام اموزش عالی ایران
Thinking on the Role and Position of Comparative Studies in Curriculum Evolution of Higher Educational System of Iran
 سولماز نورابادی
اولین کنفرانس بین المللی اموزش و پرورش تطبیقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64428    1396/09/02   2017/11/23    
انگاره های دوران کودکی در پرتو بررسی تطبیقی فلسفه تعلیم وتربیت
 اکبر رهنما-علی جلال زاده
اولین کنفرانس بین المللی اموزش و پرورش تطبیقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64431    1396/09/03   2017/11/24    
انگاره های دوره کودکی در پرتو بررسی تطبیقی فلسفه تعلیم و تربیت
 
اولین کنفرانس بین المللی اموزش و پرورش تطبیقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85614    1396/09/02   2017/11/23    
اهمیت و ضرورت بکارگیری روش های یادگیری ترکیبی در برنامه درسی نظام دانشگاهی ایران
Importance and Necessity of Using Blended Learning Methods in the Curriculum of Iranian Academic System
 محبوبه فناخسرو- سولماز نورابادی
اولین همایش ملی نگرش های جدید و کاربردی در برنامه ریزی درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64429    1396/08/04   2017/10/26    
Effect of hand reflexology on anxiety and physiological variables among patients hospitalized in the cardiac care unit: A randomized placebo controlled clinical trial
 Zohre Rahmani , Nahid Rejeh∗ , Majideh Heravi-Karimooi , Seyed Davood Tadrisi , Mojtaba Vaismoradi
Journal of Nursing Education and Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64442    1396/09/10   2017/12/01    
بازشناسی مفهوم هویت در فضای شهری(نمونه موردی: پارک دانشجوی تهران)
Recognition of concept of identity in Urban Space (Case study: Daneshjou park of Tehran)
 
کنفرانس علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در فدراسیون روسیه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84725    1396/01/19   2017/04/08    
گروتسک در اثار محمد سیاه قلم
Grotesque in Muhammad Siah Ghalam’s paintings
 
کنفرانس علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در فدراسیون روسیه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84727    1396/01/19   2017/04/08    
مطالعه تطبیقی پیکره نگاری سفال سلجوقی و ورقه و گلشاه
A Comparative study of iconography of saljuki ceramics and varaqa va gulshah
 
کنفرانس علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در فدراسیون روسیه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84728    1396/01/19   2017/04/08    
مطالعه تطبیقی تصاویرسفالینه نیشابور و اثار گرافیکی ایمان راد
A Comparison Study of Images of Nishapur potteries and Graphic works of Iman Raad (Iranian graphic designer)
 
کنفرانس علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در فدراسیون روسیه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84729    1396/01/19   2017/04/08    
بررسی میزان تاثیر رسانه های اجتماعی ( اینترنت ) بر انتخاب و خرید پوشاک پست مدرن توسط دانشجویان
 
کنفرانس علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در فدراسیون روسیه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84730    1396/01/19   2017/04/08    
اولین صفحه...12611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1264 از 1369    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13687

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی