جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A Genetic Algorithm with constructive heuristic for the capacitated ARC routing problem
 بشیری، مینایی
47th Conference of Computers and Indsutrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84524    1396/07/19   2017/10/11    
اثر محلول پاشی اهن، بور و سلنیوم بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و محتوای رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری کلرید سدیمی
 
فیزیولوژی محیطی گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84526    1396/09/29   2017/12/20    
شدت کمر درد و ناتوانی مرتبط به ان در سه ماهه های حاملگی و عوامل مرتبط به ان
Low Back Pain Severity and Related Disability in Different Trimesters of Pregnancy and Risk Factors
 
International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116445    1397/07/23   2018/10/15    
چالش های فرهنگی اخلاقی ومذهبی جامعه با فن اوریهای کمک باروری
The cultural, ethical and religious challenges of society related to assisted reproductive techniques
  کبری خاجوی شجاعی.اشرف پیراسته.زهرا جوهری.مسعود شهبازی
اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84528    1396/09/27   2017/12/18    
نگرش مراجعین نسبت به جنبه های قانونی و اخلاقی اهدا اسپرم در یک مرکز بهداشتی در تهران
Clients Attitude Towards legal and Ethical Aspects of Sperm Donation in a Health Center of Tehran
 کبری خاجوی شجاعی.زهرا جوهری.اشرف پیراسته.مسعود شهبازی
اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84529    1396/09/27   2017/12/18    
کبر گیاهی چند منظوره: شواهد پزشکی طب سنتی ایران به داروهای مدرن
CAPPARIS A MULTIFUNCTIONAL HERB: EVIDENCE FROM THE IRANIAN TRADITIONAL MEDICINE TO MODERN MEDICINE
 Saeed Sardai, Faramarz Fallahi, Fatemeh Emadi, Ali Davati, Elnaz Faramarzi, Mohammad Gholami Fesharaki, Seied Saeid Esmaeili
Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84801    1396/09/02   2017/11/23    
استفاده از گیاه دارویی کبر در مواد دارویی: در طب سوزنی و داروهای مدرن
THE USE OF CAPER PLANT IN PHARMACEUTICAL INGREDIENTS: IN TRADITIONAL MEDICINE AND MODERN MEDICINE
 Saeed Sardai, Faramarz Fallahi, Fatemeh Emadi, Ali Davati, Elnaz Faramarzi, Mohammad Gholami Fesharaki, Seied Saeid Esmaeili
Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84802    1396/11/10   2018/01/30    
اثر اصلاح خوردن و اشامیدن طب ایرانی بر عملکرد نفخ:
THE EFFECT OF PERSIAN MEDICINE EATING AND DRINKING MODIFICATIONS ON FUNCTIONAL BLOATING: A SINGLE ARM STUDY
 زهره مرتجی، الهام عمارتکار، بهزاد جدیری، فرهاد جعفری
Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85000    1396/11/10   2018/01/30    
THE EFFECT OF AVICENNAS SELF-CARE RECOMMENDATION IN THE MIGRAINEURS: A SINGLE ARM CLINICAL TRIAL STUDY
 
Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85122    1396/11/12   2018/02/01    
Hybrid Key Pre-distribution Scheme for Wireless Sensor Network Based on Combinatorial Design
 Hamid. Haj Seyyed Javadi1, Mohaddese. Anzani2
Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84544    1395/08/28   2016/11/18    
اولین صفحه...12611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1269 از 1369    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13687

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی