جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

فراوانی نماتدهای رابدیتید در خاک مزارع خرم اباد، ایران
Abundance of rhabditid nematodes in agricultural soil of Khorramabad, Iran
 اذین وفا، ایت اله سعیدی زاده، عبدالامیر بستانی
Bioscience Biotechnology Research Communications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43880    1396/04/24   2017/07/15    
اثر تنش شوری، فسفر و محلول پاشی روی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا
 سمانه خلیلی، امیر بستانی، حشمت امیدی
اولین همایش شورورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84523    1396/09/01   2017/11/22    
اثر تنش شوری، نیتروژن بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا
 زهرا همتی، امیر بستانی
اولین همایش شورورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84527    1396/09/01   2017/11/22    
تاثیر بازدارنده نیتریفیکاسیون برعملکرد ارقام مختلف جو در شرایط کم ابیاری درجنوب تهران
The effect of nitrification inhibitor on the performance of different barley varieties under deficit irrigation conditions in south of Tehran
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85414    1397/06/13   2018/09/04    
بررسی اثر ژنوتیپ بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاهچه های درون شیشه ای شیرین بیان
Effect of genotypes on morphological characteristics of Licorice under in vitro condition
 
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85425    1396/06/07   2017/08/29    
ارزیابی اثر نانواکسید اهن بر شاخص های جوانه زنی ریحان سبز ) Ocimum basilicum L. )
Evaluation of Effect of Iron Oxide on Green Cultivars (Ocimum basilicum L.)
 
همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85211    1397/03/23   2018/06/13    
اثر نانو ذرات کیتوزان و اکسید اهن بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد اولیه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84667    1396/09/18   2017/12/09    
تاثیر نانو ذرات کیتوزان و نیترات پتاسیم بر جوانهزنی و برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه کینوا (quinoa Chenopodiu
Effect of chitosan nanoparticles and potassium nitrate on germination and some morphophysiological characteristics Seeds of quinoa (quinoa Chenopodiu
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95809    1397/09/05   2018/11/26    
اثر نانو ذره‌ی دی‌اکسید سیلیس (SiO2) بر بهبود جوانه‌زنی بذور سویا رقم ویلیامز تحت ازمون پیری تسریع شده
  وحید منصوری گندمانی؛ حشمت امیدی
علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84525    1396/09/29   2017/12/20    
اثر کاربرد برگی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر برخی صفات کیفی توتفرنگی رقم کاماروزا در سیستم کشت هیدروپونیک
The effect of foliar application of anti-transpiration compound and potassium on some qualitative characteristics of strawberry (cv. Camarosa) in hydropanics system
 مریم فرجی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42283    1395/06/24   2016/09/14    
اولین صفحه...12611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1271 از 1286    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 12852

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی