جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

CHEMICAL COMPOSITION AND INSECTICIDAL EFFECTS OF THE ESSENTIAL OIL OF THE PEPPERMINT, MENTHA PIPERTIA ON THE MELON APHID, APHIS GOSSYPII
 Mehran Zamani Verdi, Habib Abbasipour, Samira Goudarzvand Chegini
Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84866    1396/09/10   2017/12/01    
تاثیر اشتراکات و قرابت دینی ، ارزشیو تاریخی در همگرایی میان ایران و دولت _ ملت های اسیای مرکزی
The Impact of Commonities and Religious Relationships, Historical Values on the Convergence between Iran and the Government of Central Asian Nations
 
گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84893    1396/10/23   2018/01/13    
تاثیر روابط مذهبی، ارزیابی و روابط تاریخی در همگرایی بین ایران و ملت اسیای مرکزی – ایالات
The impact of religious , valuation, and historical ties and relation in the conver gence between Iran and the Central Asian nation – states
 
گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84894    1396/10/23   2018/01/13    
تاریخ گذاری سوره لیل
Dating the Surah Al-Layl
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106403    1397/12/09   2019/02/28    
The elements of grammatical cohesion in the sermon of Fadak
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  Paper ID : 116483    1398/02/06   2019/04/26    
تاریخ گذاری سوره اخلاص (توحید)
Dating the S?rah Al-Ikhl?s (S?rah Al-Taw??d)
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116503    1398/01/12   2019/04/01    
Suicide from the Perspective of Islam and Psychology with an Emphasize on the Models Explaining the Relationship between Impulsivity and Suicidal Behaviors
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116598    1398/03/20   2019/06/10    
تحلیل چیستی و حقیقت بدن مثالی و نقش ان در تبیین رابطه نفس و بدن در فلسفه ملاصدرا
Analysis of the Reality of Imaginal Body and its role in the explanation of the relationship between soul and body in Mulla Sadras philosophy
 
حکمت معاصر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85177    1397/07/04   2018/09/26    
نمودار کنترل مبتنی بر پی- مقدار تحلیل واریانس یک‌طرفه برای پایش زمانی داده‌های تصویری دارای الگو
 امیرخانی، ف. امیری، ا.
چهاردمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران.
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84871    1396/11/18   2018/02/07    
ارزیابی موانع و فواید درک شده مصرف لبنیات در زنان ساکن شهر تهران
Assessing The Perceived Barriers And Benefits For Milk Products Consumption in Women Living in Tehran
 ناهید خلدی،اشرف پیراسته،کبری خاجوی شجاعی،اکبر شیخانی،فرید زایری،المیرا مسکین
اموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85047    1396/11/10   2018/01/30    
اولین صفحه...12611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1276 از 1350    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13492

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی