جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

selection of DNA aptamer with specific binding to ...
 
نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85596    1397/06/13   2018/09/04    
broadly reactive aptamers targeting different genera of common organisms related to acuted bacterial meningitis
 
نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85557    1397/06/13   2018/09/04    
isolation and characterization of hich affinilty dna aptamers for detection of vibrio cholerea
 
نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85567    1397/06/13   2018/09/04    
تعیین مناسب ترین رنگ چراغ ال ای دی در تله نوری برای شکار انبوه حشرات بالغ ساقه خوار ذرت Sesamia cretica
Performance evaluation of LED light trap for hunting of Sesamia cretica
 
دومین همایش ملی دانش و فن اوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85537    1397/01/25   2018/04/14    
بررسی جلب شب¬پره زنبورمانند، Paranthrene diaphana به فنیل استالدهید، اسیداستیک و اسانس گل¬محمدی در شرایط ازمایشگاه
Attraction of Paranthrene diaphana (Lep.: Sesiidae) to essential oil of damask rose, phenyl acetaldehyde and acetic acid in laboratory conditions
 
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85377    1397/06/05   2018/08/27    
اثر پیش تیمار بذر بر شاخصهای جوانه زنی و محتوی رنگدانههای فتوسنتزی و کارتنوییدی مرزه تابستانه تحت تنش شوری کلرید کلسیم
The effect of seed pre-treatment on germination indices and the content of photosynthetic and cartonoid pigtails under summer stress under salt stress of calcium chloride
 
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85667    1397/06/25   2018/09/16    
ارزیابی تحمل به علف هرز ژنوتیپهای مختلف جو .)Hordeum vulgare L ( در شرایط کم نهاده
Evaluation of weed tolerance of different genotypes of barely (Hordeum vulgare) under a lowinput conditions
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85413    1397/06/13   2018/09/04    
تاثیر قارچ میکوریزا و مویان بر پروتیین خام و عملکرد علوفه ذرت علوفه ای (Zea mays L) در شرایط کم ابیاری
Effect of mycorrhizal and surfactant on crude protein and forage yield of corn (Zea mays L.) under limited irrigation condition
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85415    1397/06/13   2018/09/04    
اثر اسانس اکالیپتوس و نعناع بر اریل های انار
Effect of Eucalyptus globulus and Mentha spicata essential oils on post harvest Qualitative attributes of pomegranate ariels
 
کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95807    1397/08/12   2018/11/03    
تاثیر کود الی حاصل از سنبل ابی (EICHHORNLA CRASSIPES) در خصوصیت های کمی و کیفی سوسن (LILIUM SPP)
Evaluation of Organic Fertilizer from water hyacinth (Eichhornia crassipes) as flower bed for Lilium sp.
 
علوم و فنون باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85578    1397/01/01   2018/03/21    
اولین صفحه...12611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1277 از 1286    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 12852

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی