جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی رابطهی تمایل به ارزشهای عرفی و نگرش به فرزند
Investigating the relationship between the tendency towards customary values and attitude towards the child
 
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85410    1397/02/17   2018/05/07    
بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات (تحلیل گفتمان جامعه مدنی در مطبوعات ایران در دوره 1393-1388)
  حسین صابر دمیرچی 1؛ ابوالفضل ذوالفقاری2؛ عبدالرضا باقری بنجار3
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64111    1396/06/31   2017/09/22    
شار ریچی بر روی منیفلدهای سه بعدی لورنتسی با میدان برداری پوچ
Ricci flow on three-dimensional Lorentzian manifolds admitting a parallel null vector field
 Hajar Ghahremani-Gol, Asadollah Razavi
The 9th Seminar on Geometry and Topology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54023    1396/05/05   2017/07/27    
A soft computing based-modified ELECTRE model for renewable energy policy selection with unknown information
 M. Mousavi, H. Gitinavard, S.Meysam Mousavi
Renewable and Sustainable Energy Reviews
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54036    1394/11/29   2016/02/18    
Perceived Distributive Injustice, the Key Factor in Nurse’s Disruptive Behaviors: A Qualitative Study
 Mahboobeh Afzali, Jamileh Mokhtari Nouri, Abbas Ebadi, Seyyed Mohammad Khademolhosseini4 Nahid Rejeh
Journal of Caring Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54041    1396/06/23   2017/09/14    
Four-dimensional quantum oscillator and magnetic monopole with U(1) dynamical group
 زهرا بخشی - حسین پناهی - سیده گلی گلچهره
Modern Physics Letters A
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54057    1396/06/21   2017/09/12    
بررسی امواج سالیتونی الکترون صوتی به روش نیمه تحلیلی
Investigation of Electron Acoustic Solitary Waves by Semi-analytical Method
 مریم السادات معدنی پور حسینی، اکبر نظری گلشن
پنجمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54049    1396/02/21   2017/05/11    
توسعه نمودار کنترل ترکیبی میانگین متحرک موزون نمایی جمع تجمعی برای پایش میانگین فرایند براساس روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار میانه ای
 محمدخانی، ع.، امیری، ا.
اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران، 16 اذر 1395، همدان، ایران.
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54051    1395/09/16   2016/12/06    
تعیین دمای بهینه و بستر مناسب برای بقای نماتد انگل حشرات Heterorhabditis bacteriophora در شرایط ازمایشگاه
Determination of Optimum Temperature and Substrate for the Survival of Heterorhabditis bacteriophora Insect Parasites in Lab Conditions
 فاطمه سادات یاسینی، ایت اله سعیدی زاده، علیرضا رضازاده
سومین کنگره توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54063    1396/06/22   2017/09/13    
تعیین دمای بهینه و بستر مناسب برای بقای نماتدهای انگل حشرات Steinernema feltiae و S. carpocapsea در شرایط ازمایشگاه
Determination of optimum temperature and suitable substrate for the survival of parasite nematodes Steinernema feltiae and S. carpocapsea in laboratory conditions
 فاطمه سادات یاسینی، ایت اله سعیدی زاده، علیرضا رضازاده
سومین کنگره توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54065    1396/06/22   2017/09/13    
اولین صفحه...12611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1277 از 1447    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14468

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی