جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی مقاومت به سرما در بذرهای پرایم شده برنج رقم شیرودی
Evaluation of cold tolerance in primed seeds of rice cv Shiroodi
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85412    1397/06/13   2018/09/04    
ارزیابی تحمل به علف هرز ژنوتیپهای مختلف جو .)Hordeum vulgare L ( در شرایط کم نهاده
Evaluation of weed tolerance of different genotypes of barely (Hordeum vulgare) under a lowinput conditions
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85413    1397/06/13   2018/09/04    
تاثیر بازدارنده نیتریفیکاسیون برعملکرد ارقام مختلف جو در شرایط کم ابیاری درجنوب تهران
The effect of nitrification inhibitor on the performance of different barley varieties under deficit irrigation conditions in south of Tehran
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85414    1397/06/13   2018/09/04    
تاثیر قارچ میکوریزا و مویان بر پروتیین خام و عملکرد علوفه ذرت علوفه ای (Zea mays L) در شرایط کم ابیاری
Effect of mycorrhizal and surfactant on crude protein and forage yield of corn (Zea mays L.) under limited irrigation condition
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85415    1397/06/13   2018/09/04    
بررسی مقایسهای اثر اسید سولفوریک 85 درصد و محلولپاشی دوپینیکس بر عملکرد ذرت در منطقه ورامین
Comparative study of the effect of 85 Sulfuric acid and Dipinix spraying
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85426    1397/06/13   2018/09/04    
تاثیر تنش خشکی (کشت دیم) روی فعالیت انزیمی انتی اکسیدان در ژنوتیپ های پیشرفته عدس
The effect of drought stress (rainfed cultivation) on enzyme activity of the antioxidant in
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85427    1397/06/13   2018/09/04    
تاثیر تنش خشکی بر فعالیت پرولین و میزان کلروفیل در ژنوتیپ های پیشرفته عدس
Effect of drought stress on proline activity and chlorophyll content in the advanced genotypes of
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85428    1397/06/13   2018/09/04    
مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات زراعی یونجه در کشت مخلوط با رازیانه تحت تاثیر کودهای زیستی
EVALUATION OF FORAGE YIELD AND SOME CHARACTERISTICS OF ALFALFA IN
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85429    1397/06/13   2018/09/04    
بررسی تاثیر پیش تیمار و محلول پاشی کودهای ریز مغذی (اگروتین) بر صفات عملکردی برخی ارقام گندم
The effect of priming and foliar micronutrient fertilizers (AGROTIN) on yield of rainfed wheat cultvars
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85515    1397/06/13   2018/09/04    
بررسی قابلیت نگهداری بذور پرایم شده گلرنگ با ملاتونین پس از 12 ماه انبارداری
Study the storage capability of safflower (Carthamus tinctorius L.) primed seed by melatonin under 12-month storage
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85516    1397/06/14   2018/09/05    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1298 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی