جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر تنش خشکی اخر فصل بر شاخص های جوانه زنی بذر و رنگیزه های فتوسنتزی ژنوتیپ های پایه مادری گلرنگ
 فرشته ازاد بخت، خدیجه احمدی، حشمت امیدی
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64424    1396/09/04   2017/11/25    
اثر پرایمینگ با نانوذرات کیتوزان و نیترات پتاسیم بر محتوای بیوشیمیایی گیاهچه کینوا رقم 1 Giza در شرایط تنش شوری
Effect of priming with chitosan nanoparticles and potassium nitrate on biochemical content of quinoa seedlings of Giza 1 cultivar under salinity stress
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137581    1400/03/22   2021/06/12    
اثر قطع ابیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه ارقام مختلف سورگوم دانه ای
Effect of drought stress on yield and yield components of grain sorghum
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137573    1399/02/30   2020/05/19    
The effect of priming on seed germination and seedling characteristics of anber roasted rice under water stress
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137248    1398/10/20   2020/01/10    
اثرکاربرد اتفن و زمان برداشت بر عملکرد، ریزش و درصد روغن دانه کلزا
The effect of ethenfen and harvest time on yield, oil yield and percentage of rapeseed oil  
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85336    1397/10/17   2019/01/07    
اثر تنش خشکی اخر فصل بر شاخص های جوانه زنی بذر و رنگیزههای فتوسنتزی ژنوتیپهای پایه مادری گلرنگ ) Carthamus tinctrorius L.
Effect of Drought Stress on Seed Germination Indices and Photosynthetic Pigments in Matricaria Sativum (Carthamus tinctrorius L.) Genotypes.
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85497    1395/12/02   2017/02/20    
بررسی اثر تنش خشکی و پیش تیمار بذر بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی کینوا (Chenopodium quinoa)
Evaluation of the effect of drought stress and seed pretreatment on physiological and biochemical traits of Chenopodium quinoa seedlings
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148182    1399/11/21   2021/02/09    
Identifying superior drought-tolerant Bermudagrass accessions and their defensive responses to mild and severe drought conditions
 
Euphytica
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158503    1400/02/01   2021/04/21    
تخصیص منایع اگاه تاخیر در uplink و downlink در شیکه های C_RAN
Joint uplink and downlink delay-aware resource allocation in C-RAN
 
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148247    1398/09/20   2019/12/11    
A proactive fog service provisioning framework for Internet of Things applications: An autonomic approach
 
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159085    1400/02/07   2021/04/27    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1298 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی