جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Boron and pigment content in alfalfa affected by nano fertilization under calcareous conditions
 
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106367    1397/12/19   2019/03/10    
اثر نانو کپسول های حاوی ریزدرونات بر روی تشکیل استخوان کالواریا در خرگوش: بررسی رادیو گرافی و بیوشیمیایی
Effect of Nano-Capsules Containing Risedronate on Calvarial Bone Formation in Rabbit: Radiography and Biochemical Investigation
 Hesam Aldin Hoseinzadeh, Ahmad Asghari, Gholamreza Abedi, Abolfazl Akbarzadeh, Reza Sedaghat
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84875    1396/11/11   2018/01/31    
Fast and Efficient Analysis of Transmission Lines With Arbitrary Nonuniformities of Sub-Wavelength Scale
 
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
Endnote  XML  Paper ID : 85405    1391/05/11   2012/08/01    
How amending calcareous soils with municipal solid waste compost affects Fe fractionation and availability to plant
  امیر بستانی
Applied and Environmental Soil Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84874    1396/11/17   2018/02/06    
Nitrogen fertilizer levels and sowing date effects on popcorn (ksc 604 pc) yield components
 BABAK PEYKARESTAN* , SEYED MOHAMMAD REZA SEIFY,ALI MOHAMMAD MODARES SANAVI AND HESHMATOLLAH OMIDI
International Journal of Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84889    1396/12/13   2018/03/04    
Wildcards – natural and artificial: the combination of a panel of experts and Fuzzy TOPSIS
 محسن محمدی، محمدرحیم عیوضی ، جعفر سجادی
Foresight
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84891    1395/09/15   2016/12/05    
Relation between big five personality factos neuroticism, extraversion, agreeableness, openness, loyalty and marital adjustment
 رقیه موسوی
Foresight
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85025    1396/06/20   2017/09/11    
Enhanced ethanol production from sugarcane bagasse hydrolysate with high content of inhibitors by an adapted barnettozyma californica
 
Environmental Progress & Sustainable Energy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85349    1397/03/09   2018/05/30    
Xylan-hydrolyzing thermotolerant Candida tropicalis HNMA-1 for bioethanol production from sugarcane bagasse hydrolysate
 Hoda Nouri, Mehrdad Azin, Mir Latif Mousavi
Annals of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84895    1396/06/14   2017/09/05    
تحلیل عملکرد پروژه مبتنی بر ارزش کسب شده با رویکرد خاکستری جهت بهبود تصمیم گیری مدیران
 امین عشقی، سید میثم موسوی، وحید محققی
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84897    1396/11/08   2018/01/28    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1308 از 1409    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14089

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی