جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Low?voltage and high?speed stand?alone multiple?input complex gates for error correction coding applications
 
International Journal of Circuit Theory and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158464    1399/10/08   2020/12/28    
Symptoms of Uterine Dystemperament in Abnormal Uterine Bleeding from Perspective of Persian Medicine
 
Chinese Journal of Integrative Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 127032    1398/07/03   2019/09/25    
تبیین و تحلیل شکاف نظریه و عمل در اموزش و یادگیری مداوم در نظام اموزش عالی
Explaining and Analyzing the Gap between Theory and Practice in Continuous Education and Learning in Higher Education
 سولماز نورابادی
هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران؛ فلسفه اموزش و یادگیری مداوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43332    1395/12/04   2017/02/22    
Single Trial Estimation of Peak Latency and Amplitude of Multiple Correlated ERP Components
  Mojtaba Ranjbar,Mohammad Mikaeili,Anahita Khorrami Banaraki
Journal of Medical and Biological Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54112    1396/05/02   2017/07/24    
انگیزه و استراتژی های یادگیری دانشجویان پزشکی در دانشگاه شاهد
Medical students motivation and study strategies in shahed university
 زهراجوهری-فریبا حقانی - سپیده جمشیدیان-اشرف پیراسته
first international conference on medical education
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43338    1391/01/15   2012/04/03    
A Self-starting Control Chart for Monitoring Binary Response Profiles
 Khosravi, P., Amiri, A.
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43339    1395/12/04   2017/02/22    
طراحی اقتصادی نمودار کنترل ماکسیممِ میانگین و انحراف مجذور میانگین متحرک موزون نمایی با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
 احمدی، دریاباری، امیری، ا.
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43340    1395/12/04   2017/02/22    
یک مدل ریاضی توسعه‌یافته جدید برای انتخاب پورتفولیو پروژه‌ها با در نظر گرفتن قابلیت شکست پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری مجدد
 فرشاد بویری، سید میثم موسوی
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43348    1395/12/04   2017/02/22    
بهینه سازی زمانبندی تولید تک ماشین برای حداقل کردن مجموع هزینه های مصرف انرژی و زمان پایان کارها
 
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43349    1395/12/04   2017/02/22    
A New Decision Model Based on Interval Valued 2-Tuple Linguistic Preferences for Evaluating Green Suppliers Performance
 N. Foroozesh, R. Tavakkoli-Moghaddam, S. Meysam Mousavi
13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43350    1395/12/04   2017/02/22    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1309 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی