جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A New Analytical Methodology To Handle Time-Cost Trade-Off Problem With Considering Quality Under Interval-Valued Fuzzy Uncertainty
 
Technological and Economic Development of Economy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85468    1397/05/17   2018/08/08    
A new development of an adaptive X-R control chart under a fuzzy environment
 
International Journal of Data Mining, Modelling and Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85469    1397/02/15   2018/05/05    
تحلیل ساختاری داستان پایداری معمای مسیح با تکیه بر نظریه برمون
 
اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85539    1397/02/31   2018/05/21    
A new decision model for cross-docking center location in logistics networks under interval-valued intuitionistic fuzzy uncertainty
 
Transport
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85477    1397/10/11   2019/01/01    
REBALANCING STATIC BIKE-SHARING SYSTEMS: A TWO-PERIOD TWO-COMMODITY MULTI-DEPOT MATHEMATICAL MODEL
 
Transport
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106406    1397/07/23   2018/10/15    
Soft computing based on a selection index method with risk preferences under uncertainty applications to construction industry
 
International Journal of Computational Systems Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85478    1396/07/12   2017/10/04    
Biodiesel production from microalgae oil by lipase from Pseudomonas aeruginosa displayed on yeast cell surface
 
Biochemical Engineering Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85442    1397/06/24   2018/09/15    
اندازه گیری توان جریان اکوستیکی در یک پروب فرااوا
Measurement power of acoustic streaming in an ultrasonic horn
 
چهارمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیات ایرات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85394    1396/12/16   2018/03/07    
اثر طول مسیر عبور محلول ابی در میدان مغناطیسی بر رشد دانه های کلسیم کربنات
The effect of the path length of aqueous solution in a magnetic field on the growth of calcium carbonate seeds
 
اولین کنفرانس ملی میکرو و نانوفناوری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85395    1397/02/20   2018/05/10    
ارتباط بین عفونت HTLV-1 و بیان ژن MMP-3 در بیماران قلبی HTLV-1 مثبت
Investigation of the Relationship between HTLV-1 Infection and MMP-3 Gene Expression in HTLV-1 Positive Cardiac Patients
 
Iranian Journal of Virology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85398    1396/07/08   2017/09/30    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1309 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13595

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی