جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مقایسه محتوای اطلاعاتی پاسخ حسگر گاز شیمیایی تحت سه رژیم مدولاسیون دمایی برای اشکارسازی گاز برای کاربرد در روشهای کاهش ویژگی
Comparison of information content of temporal response of chemoresistive gas sensor under three different temperature modulation regimes for gas detection of different feature reduction methods
 
Journal of Physics: Conference Series
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85492    1396/09/10   2017/12/01    
تاثیر کود بیولوژی و شیمیایی فسفره بر گره زایی و تثبیت نیتروژن یونجه اسکوتلاتا
Effect of Biological and chemical phosphate fertilizers on nodulation on the Nodulatio and Nitrogen fixation on Medicago scutellata, cv. Robinson
 
13th European Nitrogen Fixation Conferance
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85493    1397/05/29   2018/08/20    
Forage and yield components of three Medicago species under different planting date and isoflavon
عملکرد واجزای عملکرد علوفه سه گونه یونجه تحت تاثیر تاریخ های مختلف کشت و ایزو فلاون
 
13th European Nitrogen Fixation Conferance
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85491    1397/05/28   2018/08/19    
تاثیر ایزوفلاون و تاریخ کشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد بذر سه گونه یونجه
Effect of isoflavon and plant dateing on seed yield and yield components of three Medicago species
 
13th European Nitrogen Fixation Conferance
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85489    1397/05/27   2018/08/18    
Designing and Expression of Recombinant Chimeric Protein Containing CtxB and OmpW from Vibrio Cholerae and Evaluation of Its Immunogenicity
 
Iranian Journal of Immunology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85554    1397/06/13   2018/09/04    
The effectiveness of Group Interventions based on Parent-child Relationship on Promoting the Mental Health of Parents of Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, aged 6-11 years
 
International Journal of Ayurvedic Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85676    1396/10/11   2018/01/01    
زنان
Food recommendations for abnormal uterine bleeding in Traditional Iranian medicine on the basis of Hemorheology
 
International Journal of Ayurvedic Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116534    1398/01/13   2019/04/02    
بررسی رفتار سالیتونها در پلاسما با استفاده از روش اختلال
Investigation of solitons in plasma by perturbation method
 
ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85505    1397/04/27   2018/07/18    
نقش ارامنه منطقه قفقاز در شکل گیری مکتب نگارگری اصفهان با تاکید بر اثار میناس و رضا عباسی
The role of the Armenians of the Caucasus region in the formation of the Isfahan Painting School with an emphasis on the works of Minas and Reza Abbasi
 
نخستین همایش بین‌المللی پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و قفقاز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85494    1397/03/05   2018/05/26    
ارزیابی اثر ضدمیکروبی سه محلول مختلف در شستشوی کانال دندان شیری
Evaluation of antimicrobial effect of three different solution in root canal irrigation of primary teeth.
 
هجدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85500    1397/08/30   2018/11/21    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1315 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی