جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مدل برنامه ریزی ریاضی فازی بازه ای نوع دوم برای مساله تبادل زمان-هزینه- کیفیت پروژه
 محمدحسین حقیقی، سید میثم موسوی، محسن رجب زاده
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84904    1396/11/19   2018/02/08    
مساله بهینه سازی یکپارچه مکان یابی و استقرار چند دوره ای برای اصلاح پیشگیرانه پوشش گیاهی و استقرار منابع مهار اتش
 تیموری، بشیری
14 امین کنفرانس مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84851    1396/11/18   2018/02/07    
مساله مکانیابی تخصیص رقابتی دوسطحی با در نظر گرفتن ترجیحات مشتری
 میرزایی، بشیری، شمس
14 امین کنفرانس مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84852    1396/11/18   2018/02/07    
A Multi-stage Stochastic Programming for Redesigning the Relief Logistics Network: A Real Case Study
 رضایی، خادمی زارع، بشیری، فخرزاد
9th International Conference on Information Management and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84857    1396/07/17   2017/10/09    
Canola seed germination and seedling growth in response to saline condition and bio-priming
 Hojjat Ataei Somagh1 * Seyyed Mehdi Mousavi1 , Heshmat Omidi1 , Elnaz Mohammadian2 and Milad Hemmati
Iranian Journal of Plant Physiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84864    1396/11/28   2018/02/17    
Seed priming with bio-priming improves germination, stand establishment and salinity tolerance in Canola (Brassica napus L.) cultivar (Hayola 401)
 
Iranian Journal of Plant Physiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106289    1397/12/05   2019/02/24    
BIONOMICS AND LIFE HISTORY OF THE CITRUS LEAF ROLLER, ARCHIPS ROSANUS IN NATURAL AND LABORATORY CONDITIONS
 
Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106426    1398/01/15   2019/04/04    
FIRST REPORT OF THE PREDATORY SPIDER, OXYOPES LINEATUS LATREILLE (ARANEA: OXYOPIDAE) FEEDING ON THE TOMATO LEAF MINER, TUTA ABSOLUTA (MEYRICK) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)
 
Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105878    1397/09/25   2018/12/16    
FUMIGANT TOXICITY AND NYMPH PRODUCTION DETERRENCE EFFECT OF FIVE ESSENTIAL OILS ON ADULTS OF THE BLACK BEAN APHID, APHIS FABAE SCOP. (HEMIPTERA: APHIDIDAE)
 
Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116955    1398/07/19   2019/10/11    
CHEMICAL COMPOSITION AND INSECTICIDAL EFFECTS OF THE ESSENTIAL OIL OF THE PEPPERMINT, MENTHA PIPERTIA ON THE MELON APHID, APHIS GOSSYPII
 Mehran Zamani Verdi, Habib Abbasipour, Samira Goudarzvand Chegini
Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84866    1396/09/10   2017/12/01    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1315 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14350

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی