جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی عدالت در تامین مالی مراقبت های دولتی سلامت در سال 1392
Assessment of equity in public health care financing in 2013
 
مجله بالینی پرستاری و مامایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137274    1396/02/01   2017/04/21    
تاثیر اشتراکات و قرابت دینی ، ارزشیو تاریخی در همگرایی میان ایران و دولت _ ملت های اسیای مرکزی
The Impact of Commonities and Religious Relationships, Historical Values on the Convergence between Iran and the Government of Central Asian Nations
 
گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84893    1396/10/23   2018/01/13    
تاثیر روابط مذهبی، ارزیابی و روابط تاریخی در همگرایی بین ایران و ملت اسیای مرکزی – ایالات
The impact of religious , valuation, and historical ties and relation in the conver gence between Iran and the Central Asian nation – states
 
گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84894    1396/10/23   2018/01/13    
منطقة الفراغ، یک نظریه اقتصادی شیعی
“Man?iqat al-Fir?q”; A Sh??? Economic Theory
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137327    1398/01/12   2019/04/01    
سیاست کیفری ایران در قبال اگرو تروریسم
Agroterrorism; Iranian Criminal Policy
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137410    1397/08/20   2018/11/11    
جرم انگاری ناقص سازی عمئی زنان (ختنه) در کشورهای اسلامی و ایران
Criminalizing Female Genital Mutilation in Some Islamic Countries Including Iran
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137411    1398/07/19   2019/10/11    
A Critique on the Usage of Mosher’s Sexual Guilt Scale in Psychology and Psychiatry Researches in Islamic Societies: Cultural Differences in the Meaning of Sexual Guilt
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137424    1398/11/12   2020/02/01    
ارائه الگوی مطلوب اداره سازمان تامین اجتماعی در پرتو استقلال اداری و مالی
Presenting a Desirable Model of Social Security Organization Management in Light of Its Administrative and Financial Independence in Iran
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137371    1398/09/10   2019/12/01    
“An Ontological Approach to the Innate Cognition by Presence in Human Being Emphasizing the Principles of Transcendental Wisdom
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  Paper ID : 137210    1398/07/18   2019/10/10    
Irans Penal Policy for Incomplete Crimes
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137194    1398/07/02   2019/09/24    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1316 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی