جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بهینه سازی استحصال روغن از گونه میکروجلبکی Haematococcus pluvialis با استفاده از روش سطح پاسخ و بررسی پروفایل اسید چرب ان به منظور تولید بیودیزل
Optimization of oil extraction from Haematococcus pluvialis microalgae using response surface method and evaluation of its fatty acid profile in order to biodiesel production
 
فیزیولوژی و بیوتکنولوژی ابزیان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116759    1398/01/07   2019/03/27    
مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی ساده (رکاب زدن) و پیچیده (ایروبیک) بر مقادیر عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی دختران نوجوان
Comparing the Effect of two Exercise Patterns (Simple and Complex) on serumic levels of Brain Derived Neurotrophic Factor and Cognitive Function in Adolescent Girls
 
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85341    1397/03/25   2018/06/15    
Low-complexity and differential power analysis (DPA)-resistant two-folded power-aware Rivest–Shamir–Adleman (RSA) security schema implementation for IoT-connected devices
 
IET Computers & Digital Techniques
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85435    1397/06/21   2018/09/12    
A Second-Order Confirmatory Factor Analysis of the Moral Distress Scale-Revised for Nurses
 
Nursing Ethics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106156    1395/11/11   2017/01/30    
صدور و اجرای ارای دادگاه‌های امریکا علیه اموال بانک مرکزی ایران از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق امریکا
Issuing and Executing of the US Courts Judgments against the Assets of the Central Bank of Iran from the Perspective of International Law and the US Law
 
مطالعات حقوق تطبیقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85355    1397/06/04   2018/08/26    
Positive semidefinite indicator property for norm-numerical range
 
Positivity
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85363    1397/06/01   2018/08/23    
Ricci almost soluiton on Conformally flat pr-waves manifolds
 
49th Annual Iranian Mathematics Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85361    1397/06/04   2018/08/26    
Stationary solutions of the Euler equation on Three-dimensional Lorentzian symmetric space
 
49th Annual Iranian Mathematics Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85362    1397/06/04   2018/08/26    
A hierarchical key pre-distribution scheme for fog networks
 
Concurrency and Computation: Practice and Experience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85364    1397/05/23   2018/08/14    
Identification of Sybil attacks on social networks using a framework based on user interactions
 
Security and Privacy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85366    1397/01/12   2018/04/01    
اولین صفحه...13411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1344 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14347

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی