جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نگرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در زمینه روش تدریس اعضای تیم
The attitude of medical students and dentistry in teaching the members of the team
 
اولین همایش کشوری اموزش پزشکی پاسخگو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85370    1397/05/23   2018/08/14    
طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها
 
پژوهش در نظام های اموزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85371    1397/03/30   2018/06/20    
بررسی و نظر: نگاهی به کتاب معنویت اسلام شیعی: عقاید و اعمال از محمدعلی امیرمعزی
The Spirituality of Shii Islam: Belief and Practices by Muhammad Ali Amir Moezzi: a Review
 
اینه پژوهش
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85372    1397/06/01   2018/08/23    
بررسی جلب شب¬پره زنبورمانند، Paranthrene diaphana به فنیل استالدهید، اسیداستیک و اسانس گل¬محمدی در شرایط ازمایشگاه
Attraction of Paranthrene diaphana (Lep.: Sesiidae) to essential oil of damask rose, phenyl acetaldehyde and acetic acid in laboratory conditions
 
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85377    1397/06/05   2018/08/27    
شناسایی ترکیبات فرار بید مجنون، Salix babylonica و بررسی عکس¬العمل شب¬پره زنبورمانند Paranthrene diaphana به برخی ترکیبات
Identification of weeping willow volatiles compounds and reaction of the clearwing moth, Paranthrene diaphana (Lep.: Sesiidae) to some compounds
 
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85378    1397/06/05   2018/08/27    
اثر رژیم غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر برخی فراسنجه های زیستی زنبور پارازیتویید در شرایط ازمایشگاهی
Effect of feeding diets contaning pollen of different plants on the biological parantrrene of parasitoid wasp Habrobracon hebetor Say in laboratory condition
 
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85379    1397/06/05   2018/08/27    
تاثیر برخی از کنه¬کش¬های جدید بر کنه‌‌ی شکارگر Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) در باغ¬های مرکبات
Effect of some new acaricides on the predator mite, Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) in the citrus orchards
 
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85444    1397/06/05   2018/08/27    
تاثیر برخی از ارقام مهم توت¬فرنگی بر پارامترهای زیستی کنه‌‌ی تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae Koch در شرایط ازمایشگاهی
The effect of some important strawberry varieties on biological parameters of the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch in the laboratory conditions
 
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85445    1397/06/05   2018/08/27    
بررسی تغییرات جمعیت شب‌‌پره ساقه¬خوار اروپایی ذرت، Ostrinia nubilalis Hünber با استفاده تله فرمونی در مزارع برنج شهرستان ساری
Study of population fluctuations of the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hünber by using Pheromone trap in Sari rice farms
 
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85446    1397/06/05   2018/08/27    
مقایسه کارایی برخی حشره¬کش¬ها روی پسیل معمولی، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer و برخی خصوصیات باغبانی درختان پسته در کاشان
Comparison of efficiency of some insecticides on the common psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer and some horticultural characteristics of the pistachio trees in Kashan
 
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85447    1397/06/05   2018/08/27    
اولین صفحه...13411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1345 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14347

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی