جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تاثیر نورهای LED ابی، زرد و قرمز بر ماندگاری پس از برداشت فلفل دلمه ای
Study effects of blue, yellow and red LED light on postharvest life of peeper
 
اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116621    1398/03/23   2019/06/13    
بررسی نور LED سفید و نور UV-C بر کنترل رشد باکتری پکتوباکتریوم فلفل دلمه ای در محیط درون شیشه ای
Effect of white LED and UV-C on pectobacterium of sweet pepper
 
اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116622    1398/03/23   2019/06/13    
بررسی اثر سطوح مختلف محلولپاشی منوپتاسیم فسفات بر صفات توت فرنگی در شرایط هیدروپونیک
Investigating Different Levels of Monopatassium Phosphate Solubility on Some Vegetative, Functional and Strawberry Traits in Hydroponic Culture
 
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 97
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106359    1397/12/15   2019/03/06    
بررسی تاثیر قارچ و کیسه در کشت ریشه منقسم بر برخی صفات رشدی و کیفی میوه هلو رقم رد تاپ
Effect of fungi and bag in spilit root on the growth, yield and quality of peach var red top
 
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 97
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106361    1397/12/15   2019/03/06    
نقش نفت در توسعه اجتماعی ایران پساز انقلاب اسلامی از دیدگاه اساتید و متخصصان
 
کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106363    1397/09/11   2018/12/02    
اشکارسازی تومور پستان در تصاویر پزشکی با استفاده از بهبود در حوزه موجک
Breast Tumor Detection in Medical Image Processing using Wavelet Enhancement
 
International Conference on Medical Imaging and Informatics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 2347    1386/05/23   2007/08/14    
A fuzzy expert system for mitigation of risks and effective control of gas pressure reduction stations with a real application
 
Journal of Loss Prevention in the Process Industries
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106377    1398/01/02   2019/03/22    
سامانه مطمئن ردیابی و اشکارسازی هدف مبتنی بر بینایی
A Robust Vision-based Moving Target Detection and Tracking System
 
(Proceeding of Image and Vision Computing conference (IVCNZ2001
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106380    1380/09/05   2001/11/26    
روش جدیدی برای تشخیص موج QRS در سیگنال الکتروکاردیوگرام با استفاده از شبکه عصبی MART
New method for QRS-wave recognition in ECG using MART neural network
 
The Seventh Australian and New Zealand Intelligent Information Systems Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106383    1380/08/27   2001/11/18    
الگوریتم جدیدی برای ردیابی اهداف با استفاده از تطبیق ویژگیهای مبتنی بر لبه فازی و امار مطمئن
A new algorithm for target tracking using fuzzy-edge-based feature matching and robust statistic
 
) ICIP2002(International Conference on Image Processing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106384    1381/06/31   2002/09/22    
اولین صفحه...13411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1348 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13595

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی