جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Antibacterial activity of Nigella sativa extract against four pathogenic bacteria
 
The 5th Iranian Congress ofMedical Bacteriology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85419    1397/05/25   2018/08/16    
الگوریتم‌های زمان خطی برای پیدا کردن (s,t)-مسیر همیلتونی و طولانی ترین مسیر در گراف های توری C-شکل
Linear-time algorithms for finding Hamiltonian and longest (s,t)-paths in C-shaped grid graphs
 
Discrete Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116819    1398/06/12   2019/09/03    
بررسی مقاومت به سرما در بذرهای پرایم شده برنج رقم شیرودی
Evaluation of cold tolerance in primed seeds of rice cv Shiroodi
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85412    1397/06/13   2018/09/04    
ارزیابی تحمل به علف هرز ژنوتیپهای مختلف جو .)Hordeum vulgare L ( در شرایط کم نهاده
Evaluation of weed tolerance of different genotypes of barely (Hordeum vulgare) under a lowinput conditions
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85413    1397/06/13   2018/09/04    
تاثیر بازدارنده نیتریفیکاسیون برعملکرد ارقام مختلف جو در شرایط کم ابیاری درجنوب تهران
The effect of nitrification inhibitor on the performance of different barley varieties under deficit irrigation conditions in south of Tehran
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85414    1397/06/13   2018/09/04    
تاثیر قارچ میکوریزا و مویان بر پروتیین خام و عملکرد علوفه ذرت علوفه ای (Zea mays L) در شرایط کم ابیاری
Effect of mycorrhizal and surfactant on crude protein and forage yield of corn (Zea mays L.) under limited irrigation condition
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85415    1397/06/13   2018/09/04    
بررسی مقایسهای اثر اسید سولفوریک 85 درصد و محلولپاشی دوپینیکس بر عملکرد ذرت در منطقه ورامین
Comparative study of the effect of 85 Sulfuric acid and Dipinix spraying
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85426    1397/06/13   2018/09/04    
تاثیر تنش خشکی (کشت دیم) روی فعالیت انزیمی انتی اکسیدان در ژنوتیپ های پیشرفته عدس
The effect of drought stress (rainfed cultivation) on enzyme activity of the antioxidant in
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85427    1397/06/13   2018/09/04    
تاثیر تنش خشکی بر فعالیت پرولین و میزان کلروفیل در ژنوتیپ های پیشرفته عدس
Effect of drought stress on proline activity and chlorophyll content in the advanced genotypes of
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85428    1397/06/13   2018/09/04    
مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات زراعی یونجه در کشت مخلوط با رازیانه تحت تاثیر کودهای زیستی
EVALUATION OF FORAGE YIELD AND SOME CHARACTERISTICS OF ALFALFA IN
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85429    1397/06/13   2018/09/04    
اولین صفحه...13411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1348 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14347

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی