جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر عصاره هیدروالکلی زرشک بر میزان انزیم های الانین امینوترانسفراز و اسپارتات امینوترانسفراز در مدل تجربی اسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکارید در موش صحرایی
 
نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116473    1396/06/09   2017/08/31    
اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه شوید بر میزان پراکسیداسیون لیپید در موش های صحرایی با اسیب کبدی القا شده توسط لیپو پلی ساکارید
 
نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116474    1396/06/09   2017/08/31    
Design and implementation of an expert system for periodic and emergency control under uncertainty: A case study of city gate stations
 
Journal of Natural Gas Science and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116478    1398/02/02   2019/04/22    
A Note on k-Step Hamiltonian Graphs
 
Malaysian Journal of Mathematical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116479    1398/02/04   2019/04/24    
حاشیه صلاحدیدی در اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت: بررسی موردی ایران
Margin of Appreciation in the Enforcement of the SC Sanction Resolutions: Case Study of Iran
 
مطالعات حقوق عمومی- حقوق سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116485    1398/07/20   2019/10/12    
بررسی تجربی حضور نانو ذرات نقره بر موج صوتی در سلول پراکننده و تغییر پرتو خروجی از سلول
Experimental investigation of the presence of Ag nanoparticles in scattering cell and variation of beam from cell
 
پنجمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116489    1397/12/15   2019/03/06    
حل عددی معادلات امواج داخلی موثر بر انتشار صوتی در اقیانوس
...Numerical solution
 
پنجمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116631    1397/12/15   2019/03/06    
اندرکنش میدان لیزری با نانوذرات نقره درون سلول پراکننده بریلوئن
Interaction of laser field by Ag nano particle in Brillouin scattering cell
 
دومین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116490    1397/02/25   2018/05/15    
تغییرات فشردگی زمانی تپ استوکس بازگشتی از پراکندگی القایی بریلوئن در حضور نانو ذرات نقره
Changes in the backward stokes pulse compression in Stimulated Brillouin Scattering by the presence of Ag nanoparticles
 
بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116491    1397/11/09   2019/01/29    
اثر هندسه برهمکنش در پراکندگی القایی بریلوئن
Effect of Interaction Geometry on the Stimulated Brillouin Scattering
 
بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116492    1397/11/09   2019/01/29    
اولین صفحه...13411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1351 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13595

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی