جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

با دمش دیود نورگسیل Ce:Nd:YAG تقویت کننده نوری چند عبوری
LED-pumped Ce:Nd:YAG Multi-pass Optical Amplifier
 
بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116496    1397/11/09   2019/01/29    
مطالعه تجربی ساختار مدی نوسانگر لیزر با دمش دیود نورگسیل
Experimental study of mode structure of a LED-pumped laser oscillator
 
بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116494    1397/11/09   2019/01/29    
In vitro Shoot Multiplication of Haplophyllum virgatum var. Virgatum Axillary Bud Explants
 
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116495    1398/02/04   2019/04/24    
Organogenesis from Callus Culture of Haplophyllum virgatum var. virgatum
 
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116493    1398/02/04   2019/04/24    
اثر بیو محر کها و اسانسها روی نناع
Effect of Plant Biostimulantson Essential Oil, Chlorophylls and Carotenoid Content in Mentha under Salin Condition
 
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116507    1398/02/04   2019/04/24    
اثر دی متیل سولفات در برخی صفات مرتبط با ساقه خرفه در نسل دوم
The Effects of Dimethyl Sulfate (DMS) in Some Traits Related to Stem of Purslane (Portulaca oleracea) at M2 Generation
 
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116505    1398/02/04   2019/04/24    
تاثیر تابش گاما بر تولید داروی ضد سرطان تاکسول و پتانسیل انتی اکسیدانی در کشت بافت فندق (Corylus avellana L.)
Effect of Gamma Radiation on Production of Anticancer Drug Taxol and Antioxidant Potential in Hazelnut (Corylus avellana L.) Tissue Culture
 
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116589    1398/02/04   2019/04/24    
مطالعه مقدار فنل کل، ظرفیت انتی اکسیدانی و برخی از عناصر گیاه مندی
Investigation of Total Phenolic Contents, Antioxidant Activity and Some Micronutrients in chaerophyllum macrospermum (Spreng.)
 
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116567    1398/02/05   2019/04/25    
اثر پماد ختمی یک درصد در درمان اپوتیک : کارازمایی بالینی پایلوت، پلاسبو و کنترل
Efficacy of Marshmallow 1 Ointment in the Treatment of Atopic Dermatitis: a Randomized, Pilot, Placebo Controlled Clinical Trial
 
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116557    1398/02/05   2019/04/25    
اثر حب الشفا بر وسوسه بیمارن معتاد به افیونی: پیگیری 6 ماهه
Efficacy of Hab-o Shafa in Craving of Opioid Addicted Patients, 6-Month Follow-up
 
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116558    1398/02/05   2019/04/25    
اولین صفحه...13411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1352 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13595

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی