جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر مهاری مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم و بیان ژن های الفا همولیزین و انتروتوکسین A استافیلوکوکوس اورئوس
Inhibitory effect of probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae on biofilm formation and expression of a-hemolysin and enterotoxin A genes of Staphylococcus aureus
 
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116723    1398/06/06   2019/08/28    
شناسایی ویبریوکلرا O1 با ELASA بر پایه اپتامر انتی بادی
Aptamer-nanobody based ELASA for detection of Vibrio cholerae O1
 
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137719    1399/05/10   2020/07/31    
synthetic peptides mimicking lipopolysaccharide as a potential vaccine candidates against vibrio cholerae serogroup O1
 پورقاضی-سیدلطیف موسوی
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64361    1396/05/19   2017/08/10    
Multi-locus sequence type analysis of Shigellas pp. isolates from Tehran, Iran
 shadi shahsavan, Maliheh Nobakht, Abdolaziz Rastegar-Lari, Parviz Owlia, Bita Bakhshi
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43013    1395/07/21   2016/10/12    
اثر انتی باکتریال دهان شویه ماگنولیا بر استرپتوکک موتانس پلاک باکتریال
The antibacterial effect of Magnolia mouthwash on the levels of salivary Streptococcus mutans in dental plaque: a randomized, single-blind, placebo-controlled trial
 
Iranian Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158433    1399/12/23   2021/03/13    
انگیزه های اجرای مدیریت عملکرد تا موانع اجرا و علل عدم موفقیت همراه با نمونه ارزیابی ...
 
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،حسابداری و اقتصاد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53973    1396/06/09   2017/08/31    
بررسی عکس قضیه استروفسکی
On the converse of Ostrowski Theorem
 Rahim Alizadeh
چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53975    1396/05/31   2017/08/22    
شار ریچی مترهای شبه انیشتنی بر روی فضاهای همگن شبه ریمانی چهار بعدی
Ricci flow of Einstein-like metrics on the four dimensional pseudo-Riemannian homogeneous spaces
 Hajar Ghahremani-Gol, Asadollah Razavi
چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54022    1396/06/03   2017/08/25    
بررسی قابلیت پیش بینی مدل غیر متقارن گارچ بر روی داده های بورس تهران
Evaluating forecast performance of asymmetric GARCH models on Tehran stock exchange
 سیده نفیسه ال محمد
چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54042    1396/05/31   2017/08/22    
انتقال ژن به گیاه ذرت و باززایی جوانه انتهایی
gene transformation to maize and regeneration from shoot apex explants
 پورمند-فتوکیان-اریایی نژاد-محسن پور-شمس
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53978    1396/06/07   2017/08/29    
اولین صفحه...13411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1359 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی