جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی سیستماتیک انواع مختلف دارورسانی در درمان و پیشگیری از بیماری های دهان و دندان و قلبی تنفسی در بیماران و حیوانات درگیر در این بیماری
Systematic Reviews of Different Types of Drug Delivery in the Treatment and Prevention of Oral and Dental and Cardiorespiratory Diseases in Patients and Animals Involved in the Disease
 
NeuroQuantology : an interdisciplinary journal of neuroscience and quantum physics
Endnote  XML  Paper ID : 169876    1401/04/29   2022/07/20    
بررسی سلامت معنوی در مراجعین به مراکز بهداشتی ی
the status of spiritual health in paitients referring to health centers
 زهرا جوهری-اشرف پیراسته-کبری خاجوی
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری اموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64230    1396/06/01   2017/08/23    
فاکتورهای موثر بر رضایمندی از پزشکان در مراجعین به مراکز بهداشتی
factors affecting from physicians in clients of health centers
 زهرا جوهری-اشرف پیراسته-کبری خاجوی
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری اموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64231    1396/06/01   2017/08/23    
الگوی فعالیت فیزیکی و فاکتورهای مرتبط با ان در کارکنان بر اساس مراحل تغییر و تیوری شناختی-اجتماعی
physical activity pattern and related factors among shahed employees based on stages change and social cognitive theory
 اشرف پیراسته- ناهید خلدی- زهرا جوهری-کبری خاجوی
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری اموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64243    1396/06/01   2017/08/23    
اندازه گیری فعالیت جسمانی در سالمندان شرق تهران
Measure the physical activity status in older adult in estern Tehran
 ناهید خلدی- زهرا جوهری-کبری خاجوی
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری اموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64245    1396/06/01   2017/08/23    
اثر اتش روی جمعیت نماتدهای خاکزی در جنگل ابر شاهرود
fire effect on population of soil-inhabiting nematodes in clouds forest, shahrud, iran
 حمید رضا عبدوس، ایت اله سعیدی زاده
Indian Forester
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64237    1396/05/15   2017/08/06    
بررسی معلم اثربخش در اندیشه تربیتی فارابی و روسو و دلالت های تربیتی متاثر از ان
 امیدی، محمود؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ نجفی، حسن
تربیت معلم فکور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64246    1395/09/30   2016/12/20    
واکاوی کیفی راهکارهای تربیت فرهنگی زمینه ساز ظهور در برنامه‌های درسی دانشگاهی از دید متخصصان
 نجفی، حسن؛ سبحانی‌نژاد، مهدی؛ فقیهی، علی نقی
پژوهش های مهدوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64247    1395/06/30   2016/09/20    
بررسی نظریه شیخ احمد احسایی در مورد رجعت
 
پژوهش های مهدوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85198    1396/08/30   2017/11/21    
مقایسه کارایی فرمولاسیون های مختلف پلیمرهای زیستی در تثبیت خاک و مقاومت خاکدانه
Comparison of different polymer formulations on dust stabilization and aggregate stability
 داود نامدار خجسته، حسینعلی بهرامی، مهران کیانی راد
پژوهش های ابخیزداری- پژوهش و سازندگی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64241    1395/01/01   2016/03/20    
اولین صفحه...13611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1372 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی