جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

منشایابی نقاط مولد فرسایش بادی و گرد و غبار با مدل USEPA در شهرستان سمنان
Using of USEPA model for identifying of dust sources in Semnan County
 
پژوهش های ابخیزداری- پژوهش و سازندگی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158509    1400/02/08   2021/04/28    
MORPHO-PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF STEVIA (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) TO SALINITY UNDER HYDROPONIC CULTURE CONDITION (A CASE STUDY IN IRAN)
 مهدی عقیقی و حشمت امیدی
Applied Ecology and Environmental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64402    1396/08/29   2017/11/20    
MORPHO-PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF STEVIA (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) TO VARIOUS PRIMING TREATMENTS UNDER DROUGHT STRESS
 
Applied Ecology and Environmental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85280    1397/04/23   2018/07/14    
تغییرات فیزیولوژی واسیدهای چرب ارقام کنجد تحت تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی
CHANGES IN PHYSIOLOGICAL TRAITS AND FATTY ACID COMPOSITION IN SESAME (SESAMUM INDICUM L.)CULTIVARS UNDER VARIOUS FOLIAR APPLICATION AND DROUGHT STRESS CONDITIONS
 
Applied Ecology and Environmental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85703    1397/05/29   2018/08/20    
GERMINATION INDICES AND ANTIOXIDANT ACTIVITY ENZYME RESPONSES OF MADAGASCAR PERIWINKLE (CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON) UNDER PRETREATMENT BY SALICYLIC ACID
 
Applied Ecology and Environmental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116457    1398/01/30   2019/04/19    
EFFECT OF ZINC AND IRON FOLIAR APPLICATION WITH TWO LEVELS OF IRRIGATION WATER ACIDITY ON THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PARAMETERS OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.)
 
Applied Ecology and Environmental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105884    1397/01/27   2018/04/16    
تاثیر محلول پاشی اهن و فولویک اسید برروی عملکرد و اسید های چرب کنجد
SEED YIELD AND FATTY ACIUDE COMPOSITION OACIDS COMPOSITION OACIDS COMPOSITION OACIDS COMPOSITION O ACIDS COMPOSITION O ACIDS COMPOSITION O ACIDS COMPOSITION O F SESAMEF SESAME F SESAMEF SESAMEF SESAME
 
Applied Ecology and Environmental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116667    1397/07/14   2018/10/06    
Investigating the Mobility of Trilayer Graphene Nanoribbon in Nanoscale FETs
 میثم رحمانی، حسن غفوری فرد، محمدتقی احمدی،سعیده رهبرپور، حمیدرضا حبیبیان، ولی ورمزیاری، کمیل رحمانی
Journal of Electronic Materials
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64250    1396/06/26   2017/09/17    
Enhancement of Solar Spectrum Absorption in Single Graphene Sheets Using a Plasmonic Nanoantenna
 
Journal of Electronic Materials
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158335    1399/05/24   2020/08/14    
Sensing properties of gold contact in diode type gas sensors
 سعیده رهبرپور
6th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64251    1395/07/06   2016/09/27    
اولین صفحه...13611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1373 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی